Metodologia de concurs pentru titlul “Capitala Antreprenoriatului Romanesc”

“CAPITALA ANTREPRENORIATULUI ROMÂNESC” este o competiție între orașe care au o viziune antreprenorială de excepție, indiferent de dimensiunea și prosperitatea acestora.

Orașul care dispune de planul de acțiune cel mai performant și orientat spre viitor va fi distins cu titlul de “Capitala antreprenoriatului românesc”, cu o durată de 1 an.

Conceptul este creat de către Consiliul Național al IMM-urilor din România (CNIPMMR) și Asociația Muncipiilor din România (AMR), cu sprijinul Băncii Transilvania, Coaliției pentru Dezvoltarea României și Ambasada Statelor Unite ale Americii.

DISPOZIȚII GENERALE:

Prezenta metodologie descrie modul de desfășurare a concursului pentru obținerea titlului de “CAPITALA ANTREPRENORIATULUI ROMÂNESC”.

Pentru promovarea conceptului, se vor transmite scrisori de informare către toate primăriile orașelor din România, urmând ca, după promovarea evenimentului de către toți partenerii, să demareze procesul de depunere a candidaturilor de către orașele interesate.

Etapele desfășurării sesiunii de depunere a candidaturilor:

 1. Transmiterea de către orașele interesate a scrisorii de intenție ce va cuprinde: motivatia, sloganul și a cele 4 obiective antreprenoriale
 2. Analizarea de către juriu a scrisorilor de intenții și selectarea a 3-5 finaliști
 3. Depunerea dosarului de candidatură de către finaliști
 4. Selectarea orașului câștigător

Scrisorile de intenție și dosarele de candidatură vor fi analizate de un juriu de specialitate format din antreprenori, experți financiari și reprezentanți din mediul neguvernamental.

În urma analizării dosarelor, primele 3 dosare câștigătoare vor fi premiate astfel:

 • Locul 1, titlul “CAPITALA ANTREPRENORIATULUI ROMÂNESC”, pentru 1 an
 • Locurile 2 și 3, titlul “ORAȘ RECOMANDAT PENTRU ANTREPRENORI”, pentru 1 an.

CUI SE ADRESEAZĂ PROIECTUL:

Oricărei localități de rangul I, II sau III (municipii și orașe) din România (conform legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național) poate candida pentru acest titlu.    

CRITERII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Prezenta metodologie se adresează tuturor primăriilor orașelor care sunt interesate de obținerea acestui titlu.

Condițiile acceptării candidaturi sunt:

 1. Respectarea criteriului privind unitatea administrativ teritorială,
 2. Depunerea documentației de candidatură conform celor descrise în metodologie,
 3. Respectarea termenului limită stabilit pentru depunerea candidaturii.

CARE SUNT BENEFICIILE ÎN URMA CÂȘTIGĂRII ACESTUI TITLU:

 • Oferirea titlului de “Capitala antreprenoriatului românesc” pe o perioadă de 1 an
 • Organizarea de evenimente/workshop-uri dedicate mediului de afaceri cu participarea reprezentanților din cadrul partenerilor evenimentelor, autorităților publice locale, ambasadelor, fondurilor de garantare/contra-garantare, oamenilor de afaceri, în orașul câștigător (“Invest in Romania”, “Carta Albă a IMM-urilor”, conferințe tematice, “Ziua Întreprinzătorilor”, evenimente dedicate diasporei)
 • Realizarea unor reportaje de promovare a orașului cu televiziunea parteneră a conceptului
 • Realizarea unor întâlniri de promovare a spiritului antreprenorial între studenți și antreprenori cunoscuți din România, în cadrul universităților
 • Programe de mentoring în rândul elevilor, studenților și antreprenorilor locali
 • Dezvoltarea,  promovarea şi susținerea industriilor importante din oraș prin atragerea de noi investitori
 • Promovarea orașului în cadrul ședințelor cu reprezentanții autorităților publice și atragerea de noi investiții
 • Oferirea de know-how de către antreprenori de succes

DEPUNEREA SCRISORILOR DE CANDIDATURĂ ȘI A DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Fiecare oraș poate depune o singură scrisoare de intenție/ un singur dosar de candidatură. Scrisorile de intenție/ dosarele de candidatură, pot fi depuse în termenul prevazut de calendarul concursului prin e-mail la adresa iulia.hainarosie@cnipmmr.ro.

În prima etapă a sesiunii, orașele vor depune DOAR scrisoarele de intenții, urmând ca apoi, în funcție de rezultatele comisiei, să transmit dosarele de candidatură doar cele 3-5 orașe finalist.

Evaluarea scrisorilor de intenție și a dosarelor de candidatură se va face pe baza grilei de evaluare prezentată în cadrul prezentei metodologii, punându-se accent atât asupra situației actuale a mediului economic local cât și asupra viitoarelor politici publice care vor veni în sprijinul mediului de afaceri local.

Comisia de evaluare va acorda puncte, conform grilei de evaluare a scrisoarelor de intenție/ dosarelor de candidatură prezentă la anexa 3 prezentei metodologii. Ulterior analizei dosarelor, comisia va desemna orașul câștigător al titlului “Capitala antreprenoriatului românesc” și cele 2 orașe câștigătoare ale titlului “Oraș recomandat pentru antreprenori”.

Finaliștii vor fi anunțați printr-o adresă oficială pe adresa de e-mail menționată în cadrul scrisoarei de intenție.

Orașele finaliste care nu vor depune, în termenul menționat prezentei metodologii, dosarele de candidatură, vor fi eliminate din lista oficială a finaliștilor.

ALTE INFORMAȚII

Orice întrebări legate de procesul de candidatură și despre inițiativă în general pot fi formulate la adresa iulia.hainarosie@cnipmmr.ro.

Post Your Thoughts