*UPDATE* CHESTIONAR privind modul de implementare si efectele asupra mediului de afaceri ale Formularului (088)

Dupa 6 luni de la intrarea in vigoare (01.01.2016), CNIPMMR realizează un amplu sondaj privind modul de implementare si efectele Formularului (088), precum si ale procedurii evaluarii intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA.

Formularul (088), aprobat prin Ordinul nr. 3841/2015 al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, are ca scop analizarea şi evaluarea intenţiei şi capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA şi cuprinde:

– datele de identificare ale firmelor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA (denumire, forma de constituire, cod de identificare fiscală, domiciliul fiscal, date privind persoana care depune declaraţia, date privind asociaţii/administratorii);

– 20 de întrebări pentru contribuabili, sub forma unui chestionar privind mai multe situaţii posibile, pe baza cărora vor putea fi evaluate intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice, şi anume dacă:

  • Domiciliul fiscal declarat este diferit de sediul social;
  • Spaţiul cu destinaţie de sediu social este în proprietate sau închiriat;
  • Se deţin spaţii cu destinaţia de sedii secundare declarate;
  • Există asociaţi şi/sau administratori care deţin calitatea de asociat şi/sau administrator la persoane impozabile care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat al statului;
  • Există asociaţi şi/sau administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravenţională sau persoane impozabile la care aceştia deţin calitatea de asociaţi şi/sau administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravenţională;
  • Există deschis/deschise în ţară/străinătate cont/conturi bancare în numele persoanei impozabile, care să fie active la data depunerii prezentei declaraţii;
  • Numărul contracte individuale de muncă încheiate pentru realizarea obiectului de activitate;
  • Care sunt veniturile brute realizate de asociaţi si administratori persoane fizice în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declaraţia;
  • Ce studii/ profesii au administratorii persoane fizice şi ce ocupaţii au avut în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declaraţia.

*Vă mulţumim pentru chestionarele completate, suntem în procesul de prelucrare a datelor*

 

Post Your Thoughts