Informare privind participarea la cea de-a 105-a Sesiune Anuala a O.I.M

Ovi Nico

În perioada 31 mai-11 iunie 2016, la Geneva s-a organizat, potrivit tradiţiei, sesiunea anuală a O.I.M. Din partea României a participat o delegaţie tripartită: guvern, patronate şi sindicate. Delegaţia patronală a fost condusă de Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu avându-l ca supleant pe Dl. Florian Costache. Din delegaţia patronatelor au făcut parte Dl Mihalache D., Dl Sbera V, Dna Vlăsceanu S.

Lucrările sesiunii au fost deschise pe data de 31 mai 2016 când au fost alese organisemele conducătoare ale sesiunii şi s-au prezentat rapoartele Directorului General ILO Guy Rider şi preşedintelui Consiliului Guvernator ale OIM, în care au fost punctate principalele activităţi derulate în perioada iunie 2015-mai 2016, precum şi repere privind derularea sesiunii din 2016 şi obiectivele majore ale organizaţiei pentru următoarele luni.

Rapoartele s-au referit la 24 de probleme majore de care s-au ocupat organizaţia, grupate pe 6 secţiuni:

 • instituţionale,
 • politici de dezvoltare,
 • probleme juridice şi standarde internaţionale,
 • programe şi probleme financiare şi administrative
 • relaţii la nivel înalt ale organizaţiei,

Dintre cele 24 de probleme abordate menţionăm pe cele care, în opinia noastră, prezintă un interes mai mare pentru România:

 1. Acţiunile referitoare la implementarea Rezoluţiei privind IMM-urile, munca decentă şi crearea de locuri de muncă,
 2. Pregătirea evaluării impactului Declaraţiei OIM privind dreptatea socială şi globalizarea onestă,
 3. Raportul privind progresele înregistrate în implementarea “iniţiativei întreprinderilor”,
 4. Agenda 2030 prentru o dezvoltare sustenabilă,
 5. Ocuparea resurselor umane şi protecţia socială,
 6. Dezvoltarea dialogului social,
 7. Cooperarea în domeniul dezvoltării economice,
 8. Întreprinderile multinaţionale,
 9. Standardele de muncă internaţionale şi drepturile umane,
 10. Derularea programelor şi activităţilor financiare şi administrative în 2014-2015,
 11. Realizările şi lecţiile învăţate din aplicarea Strategiei referitoare la cunoştinţe în 2014-2015 şi paşii următori,
 12. Dimensiunea social a globalizării.

În finalul reuniunii de deschidere a sesiunii a fost prezentat şi a luat cuvântul Preşedintele Confederaţiei Elveţiene Dl. R. Sneider care a prezentat evoluţia situaţiei economico-sociale a Elveţiei, modul de colaborare cu OIM şi a “îndemnat” la reformarea OIM, pentru a răspunde mai bine marilor şi dificilelor provocări ale perioadei actuale.

În cadrul actualei sesiuni reprezentanţii celor 192 de ţări prezente au participat la activitatea celor 4 comisii de lucru:

– comisia privind munca decentă în lanţurile de aprovizionare (comerciale) globale,

– comisia pentru ocuparea resurselor umane şi muncă decentă în vederea unei tranziţii paşnice,

– comisia privind “Declaraţia referitoare la dreptatea socială”,

– comisia pentru aplicarea standardelor OIM.

Componenţii delegaţiei patronale din România au acoperit cele patru comisii în modul următor:

 • Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu la toate comisiile (în calitate de titular) şi în mod special la comisia pentru dreptate social care acordă o atenţie special promovării intreprinderilor sustenabile,
 • Florian Costache şi Mihalache D. la comisia pentru ocuparea resurselor umane şi tranziţia paşnică,
 • Sbera V la comisia pentru aplicarea standardelor şi la comisia privind munca socială în lanţurile de aprovizionare globale,
 • Vlăsceanu Silvia (venită pe 3 iunie) în cadrul comisiei pentru dreptate socială şi “Comisia pentru amplificarea standardelor de muncă”.

În fiecare zi, se derulau trei tipuri de reuniuni:

 • de la 9-10, reuniunea informativă cu toţi membrii delegaţiilor patronale la OIM în sala XXI,
 • reuniuni patronale separate pe fiecare din cele patru comitete de lucru, în care se pregăteau punctele de vedere pentru discuţiile tripartite din comisia integratoare,
 • sedinţele fiecărei comisii integratoare (de regulă 2 pe zi), unde se prezentau şi armonizau (de regulă) punctele de vedere ale celor trei părţi: guverne, patronate şi sindiate,
 • separat, guvernul, patronatele şi sindicatele.

Începând cu 1 iunie 2016 au demarat şi lucrările plenului conferinţei în care reprezentanţii ţărilor îşi prezintă punctele de vedere privind activitatea OIM din ultimul an, asa cum a fost reflectată în documentele prezentate la sesiune şi în problematica analizată în cadrul celor 4 comisii. Lucrările în plen se derulează în mare parte în paralel cu lucrările celor 4 comisii.

În ziua de 1 iunie 2016 la orele 15,20, Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu, a avut o intervenţie în plenul întregii conferinţe axată asupra amplificării muncii decente în România prin eleborarea şi implentarea unei strategii focalizate pe dezvoltarea întreprinderilor sustenabile şi prin utilizarea asistenţei OIM. Anexăm luarea de cuvânt prezentată în plenul conferinţei.

Pe data de 3 iunie, potrivit programului făcut de România, m-am întors în ţară. Membrii delegaţiei patronale din România şi-au continuat activitatea sub conducerea supleantului Dl. Florian Costache.

 

Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu,

Preşedinte de onoare al CNIPMMR

3-ovidiu-nicolescu-mediafax

Post Your Thoughts