Proiectul E4IC II – Oportunitate pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale

Proiectul E4IC II, finanţat în cadrul programului Erasmus pentru Tinerii Antreprenori (EYE)vine în sprijinul întreprinzătorilor din ţara noastră prin:

  • Oferirea de suport personalizat pentru 87 de întreprinzători debutanţi prin training şi schimb de experienţă cu întreprinzători gazdă, acţiune ce va creşte calitatea start-up-urilor;
  • Oferirea de suport în faza de start-up a afacerii lor prin oferirea de informatii de înaltă calitate şi prin ajutor în operaţionalizarea ideilor de afaceri, în vederea creării de noi afaceri şi locuri de muncă;
  • Implicarea unui număr de 73 de întreprinzători gazda în acţiuni transfrontaliere de transfer de cunoştinţe cu impact direct asupra creşterii nivelului de inovare;
  • Îmbunătăţirea accesului pe noi pieţe şi a internaţionalizării;
  • Contribuţii la schimbarea percepţiei antreprenorilor asupra succesului lor, a valorii lor în societate şi în economie şi asupra creării de noi afaceri.

În cadrul acestui proiect, schimburile de cunoştinte şi idei de afaceri dintre  întreprinzătorul gazdă (HE) şi întreprinzătorul nou (NE) se realizează în cadrul unui stagiu cu o durată cuprinsă între 1 şi 6 luni în ţară întreprinzătorului gazdă. Schimbul este finanţat parţial de către Comisia Europeană, în funcţie de ţară în care are loc schimbul.

Pentru a afla cum puteţi beneficia de facilităţile oferite în cadrul acestui proiect şi pentru a primi suport în procesul de aplicaţie, vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresa de e-mail: stefan.corcodel@smeprojects.ro.

Post Your Thoughts