Evaluarea situatiei de ansamblu a IMM-urilor in semestrele I si II din 2015

Evaluarea semestrială a situaţiei de ansamblu a IMM-urilor se bazează pe determinarea indicelui intreprenorial calculat ca medie ponderată între indicele mediului de afaceri (40%), indicele evoluţiei IMM-urilor (50%) şi indicele referitor la aprecierea întreprinzătorilor (10%). Valoarea maximă care poate fi obţinută este de 100 de puncte. Se folosesc 24 de indicatori economici şi interviuri pe un eşantion reprezentativ de întreprinzători.

  • Evaluarea situaţiei de ansamblu a IMM-urilor în semestrul I 2015:

Indicele mediului de afaceri a înregistrat valoarea de 55 de puncte, ceea ce reflectă o evoluţie de ansamblu bună a mediului de afaceri. Trebuie menţionat faptul că în semestrul I 2014 indicele mediului de afaceri a înregistrat valoarea de 29 de puncte.

Indicele evoluţiei IMM-urilor a înregistrat valoarea de 20 de puncte, ceea ce reflectă o evoluţie de ansamblu satisfăcătoare a sectorului de IMM-uri. În semestrul I 2014, acest indice a înregistrat valoarea de 1 punct.

Indicele aprecierii situaţiei economice a firmelor proprii de către întreprinzători în semestrul I 2015 comparativ cu semestrul similar al anului precedent a obţinut 39 de puncte.

Calculând indicele intreprenorial conform metodologiei de mai sus, acesta a înregistrat valoarea de 35,9 puncte. Menţionăm că în semestrul I 2014, indicele intreprenorial a avut valoarea 11. Prin urmare indicele intreprenorial pe semestrul I 2015, comparativ cu semestrul I 2014, indică o evoluţie satisfăcătoare a mediului de afaceri şi a sectorului de IMM-uri.

  • Evaluarea situaţiei de ansamblu a IMM-urilor în semestrul II 2015:

Indicele mediului de afaceri a înregistrat valoarea de 66 puncte, ceea ce reflectă o evoluţie de ansamblu bună a mediului de afaceri. Trebuie menţionat faptul că în semestrul II 2014 indicele mediului de afaceri a înregistrat valoarea de 47 puncte.

Indicele evoluţiei IMM-urilor a înregistrat valoarea de 27 puncte, ceea ce reflectă o evoluţie de ansamblu satisfăcătoare a sectorului de IMM-uri. În semestrul II 2014, acest indice a înregistrat valoarea de 13 puncte.

Indicele aprecierii situaţiei economice a firmelor proprii de către întreprinzători în semestrul II 2015 comparativ cu semestrul similar al anului precedent a obţinut 61,9 de puncte.

Calculând indicele intreprenorial conform metodologiei de mai sus, acesta a înregistrat valoarea de 46,1 puncte. Menţionăm că în semestrul II 2014, indicele intreprenorial a avut valoarea 26,8. Prin urmare indicele intreprenorial pe semestrul II 2015, comparativ cu semestrul II 2014, indică o evoluţie satisfăcătoare a mediului de afaceri şi a sectorului de IMM-uri.

tabel 1

Post Your Thoughts