PIMM Blaj solicita reducerea impozitului pe cladiri

Joi 10 martie 2016, la Restaurantul Man President a avut loc întâlnirea membrilor PIMM – Blaj şi a invitaţilor acestora, participând un număr de peste 70 de administratori ai agenţilor economici.

La această întâlnire s-au prezentat următoarele teme:

  • Programul guvernamental pentru accesarea de fonduri nerambursabile, prezentat de către dl. TOROK, director al OTIMMC Tg. Mureş (Oficiul Teritorial al IMM-urilor şi Cooperativelor);
  • Nereguli constatate de către ITM (Inspectoratul Teritorial al Muncii) Alba în controalele efectuate în judeţ, informare prezentată de către Fiț Dorel, inspector şef al ITM Alba;
  • Modul de aplicare a legislaţiei de SSM (securitate şi sănătate în muncă), informare prezentată de către Suciu Vasile, şef al serviciului SSM de la ITM Alba;
  • Finanţarea IMM-urilor prin Axa 2.1 din cadrul Programului Operaţional Regional (POR), finanţare care se va lansa în luna martie 2016;
  • Informare privind aplicarea impozitelor pe clădiri pentru persoane juridice în Blaj. Doamna av. Dana Serghie ne-a prezentat prevederile legislaţiei privind impozitul pe clădiri.

În cuvântul administratorilor, aceştia şi-au expus nemulţumirea pentru creşterea foarte mare a impozitului faţă de anul precedent, subliniindu-se faptul că în Blaj este cea mai mare cotă de impozitare din judeţ. Ei au prezentat situaţii pe care le consideră exagerate şi care le pot crea dificultăţi ce pot duce chiar la reducerea numărului de angajaţi şi poate chiar la închiderea unor firme.

În cuvântul lor, administratorii au subliniat dorinţa de a contribui eficient la dezvoltarea economică, socială şi culturală a Blajului, cu condiţia găsirii unor soluţii care să ducă la reducerea impozitului actual.

S-a hotărât, ca în zilele următoare, să se prezinte de către agenţii economici, situaţiile concrete ale fiecăruia, însoţite de soluţii sintetizate într-un memoriu ce va fi prezentat Consiliului Local al Municipiului Blaj.

Post Your Thoughts