Programul de formare si informare practica „Conformitate si etica in afaceri”

untitledTransparency International România a fost fondată în anul 1999 prin demersurile remarcabile făcute de un grup de cetăţeni cu un înalt spirit civic preocupați de limitarea corupţiei în România, care au pus bazele structurii şi obiectivelor acestei organizaţii.


În 1999, Asociaţia Română pentru Transparenţă a fost acreditată ca filiala naţională a reţelei globale Transparency International – coaliţia împotriva corupţiei, beneficiind de suport tehnic şi de expertiză în mod continuu.

Programul de formare este conceput pentru a contribui la creșterea adaptabilității mediului privat românesc la standardele europene, prin promovarea unui mediu antreprenorial etic şi responsabil social şi să ofere soluţii pe termen lung pentru întărirea bunei guvernări la nivelul întregului sector privat și dezvoltarea parteneriatelor public-private.

Dacă veţi participa la acest crus, veţi afla:

 •  Cum să reduceţi vulnerabilitatea la inspecţiile administrative;
 • Cum să reduceţi furtul şi frauda internă;
 •  Cum să vă creşteţi capitalul de încredere a partenerilor;
 • Cum să vă asiguraţi stabilitatea firmei pe piaţă şi rezistenţa la şocuri;
 • Cum să înţelegeţi paşii concreţi pentru a lua decizii de management în aplicarea standardelor de conformitate şi integritate în business.

De asemenea, veţi beneficia de :

 • Asistenţă post-formare;
 • Acces la o bază de date cu resurse care cuprinde abordări şi soluţii practice;
 • Pregătirea pentru certificare graduală a Conformităţii şi eticii în afaceri;
 • Prioritate de acces la serviciile de suport şi help-desk ale programului Transparency International România pentru sectorul de afaceri;
 • Înscrierea în platforma de discuţii a practicienilor în domeniu;
 • Cel mai aplicat curs la cel mai mic tarif.

 

TEMATICA PROGRAMULUI DE FORMARE
1. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ŞI INTEGRITATEA PUBLICĂ
Costul fraudei şi corupţiei – cuantificări financiare pentru mediul românesc, contextualizarea tematicilor dezbătute, tendinţe actuale;
2. CULTURA DE CONFORMITATE
Clarificări conceptuale, definiţii, principii, cadru de reglementare, tendinţe actuale în conformitate, sisteme, metode şi instrumente, valorile instituţionale, importanţa comunicării;
3. CADRUL APLICAT DE CONFORMITATE
Arborele conformităţii, administrarea cadrului de conformitate: mecanisme şi instrumente, formularea masurilor de remediere;
4. ANALIZA CONFORMITĂŢII COST-BENEFICIU
Managementul riscului de neconformitate, beneficiile economice ale conformităţii, sancţiunile pentru neconformitate;
5. ADVOCACY VS. LOBBY VS. TRAFIC DE INFLUENŢĂ
Clarificări conceptuale, standarde şi recomandări, instrumente de reglementare, coduri, regulamente, proceduri, la nivel de grup/firmă;
6. MANAGEMENTUL APLICAT AL ETICII
Cadrul funcţional, mecanisme instituţionale, instrumente de operaţionalizare, dilemele etice;
7. INSTRUMENTE ŞI MODELE DE ACŢIUNE INTEGRATĂ PENTRU ETICĂ ŞI
CONFORMITATE ÎN COMPANIE
Codul de conduită: metodologia de elaborare, implementare şi evaluare; transparenţa corporativă: metodologia de implementare, comunicare şi fructificare pentru piaţă; certifica-rea de integritate: mecanism, implementare şi fructificarea pentru piaţă, politica de diligenţă 3600: cunoaşteţi clientela, securizarea contractuală, beneficii de piaţă;
8. PREZENTARE A CENTRULUI ELECTRONIC DE RESURSE şi a modalităţii de subscriere la centrul de resurse.

Pentru mai multe detalii cu privire la costurile participării, cât şi alte detalii cu privire la eveniment, vă rugăm să accesaţi acest document.

Pentru contact:
Transparency International România
Bd. Nicolae Bălcescu 21, etaj 2,
010044 București, România telefon +4 031 6606 000 / fax +4 031 6606 006 email office@transparency.org.ro, transparency.org.ro

Post Your Thoughts