Fumatul INTERZIS din 17 martie, in spatiile publice inchise!

Sursa: internet

În data de 17 martie a.c. intră în vigoare Legea nr. 15 din 29 ianuarie 2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Începând cu această data, se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. În unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private, fumatul este interzis complet. Fac excepţie celulele pentru deţinuţi din penitenciarele de maximă siguranţă.

Sursa: internet

În timp ce în prezent fumatul este permis în toate spaţiile închise, dar numai în camere special amenajate şi cu respectarea cumulativă a unor condiţii obligatorii, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 15/2016, fumatul va fi permis numai în zona de tranzit a aeroporturilor internaţionale, în camere special amenajate, cu respectarea cumulativă a aceloraşi condiţii obligatorii.

Sursa: internet

Nerespectarea prevederilor legale de către persoana juridică se sancţionează cu amendă contravenţională de 5.000 lei la prima abatere, cu amendă contravenţională de 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară de suspendare a activităţii până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii la a doua abatere, iar săvârşirea unei noi contravenţii la această lege se sancţionează cu amendă contravenţională de 15.000 lei şi cu sancţiunea complementară de închidere a unităţii.

Persoanele responsabile din instituţiile şi unităţile care administrează spaţiul public închis, spaţiul închis de la locul de muncă, mijlocul de transport în comun, locul de joacă pentru copii, unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, trebuie să elaboreze şi să pună în aplicare regulamente interne pentru aplicarea măsurilor de interzicere a fumatului, inclusiv prin prevederea încălcării ca abatere disciplinară gravă şi marcarea spaţiilor menţionate cu indicatoare prin care să se indice „Fumatul interzis” şi folosirea simbolului internaţional, respectiv ţigareta barată de o linie transversală.

 

Articol realizat de Elena Niculae,

Consilier juridic CNIPMMR.

Post Your Thoughts