Planul de actiuni la nivel central al CNIPMMR pentru Trimestrul I 2016

1. Acţiuni  de  consolidare a membrilor CNIPMMR, cu  accent pe dezvoltarea structurilor regionale şi sectoriale

Activitate:  Dezvoltarea şi consolidarea federaţiilor regionale membre ale  CNIPMMR, în scopul:

  • creşterii importanţei acestora la nivel regional;
  • asigurării participării active în toate organismele cu competenţe strategice şi de acţiune la nivel regional;
  • coordonarea activităţilor patronatelor locale ale IMM-urilor din fiecare Regiune de dezvoltare;
  • iniţierii şi derulării de proiecte cu finanţare UE;
  • organizarea de evenimente, seminarii, mese rotunde, etc. la nivel regional;
  • dezvoltării de noi servicii şi activităţi pentru membrii.

Termen: Permanent.

Responsabilităţi: Preşedinţii Federaţiilor Regionale membre ale CNIPMMR, Membrii CP.


Activitate: Prezentarea în cadrul CP a Strategiei şi a Planului de acţiuni pentru 2016 elaborat de către fiecare federaţie regională membră a CNIPMMR, în scopul coroborării acţiunilor majore planificate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare şi sporirii efectelor acestora.

Termen: Ianuarie 2016

Responsabilităţi: Preşedinţii Federaţiilor Regionale membre ale CNIPMMR.


Activitate: Identificarea acţiunilor si a proiectelor care pot fi derulate în comun, a formelor concrete de parteneriat dintre CNIPMMR şi federaţiile regionale, inclusiv accesul la surse de finanţare, în scopul dezvoltării şi consolidării organizaţionale.

Termen: Ianuarie 2016

Responsabilităţi: Preşedinţii Federaţiilor Regionale membre ale CNIPMMR, Membrii CP


Activitate: Consolidarea membrilor federaţiilor regionale, prin creşterea numărului de societăţi comerciale afiliate si a realizarii de actiuni si servicii in folosul acestora

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Preşedinţii Federatiilor Regionale, dra. Iulia Sîrbu


Activitate: Realizarea de acţiuni de reprezentare şi de susţinere a intereselor membrilor CNIPMMR la nivel national, regional si judetean

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Preşedinte, Vicepresedinţi Preşedinţi de federaţii şi structuri teritoriale.


Activitate: Contactarea firmelor participante la TOP în 2016 pentru a deveni membre la nivel regional si la nivel de structura teritoriala

Termen: 25.02.2016

Responsabilităţi: Preşedinţii Federaţiilor, Membrii CP

Observaţii: Se vor transmite listele cu firmele participante


Activitate: Dezvoltarea organizării sectoriale a CNIPMMR, prin înfinţarea de patronate de ramură şi federaţii de ramură – minim 10

Termen: Permanent

Responsabilităţi: O organizaţie/ lună, exceptând ianuarie şi august


Activitate: Încheierea de parteneriate cu federaţii sectoriale deja existente – minim 3, in anul 2016

Termen: Permanent

Responsabilităţi:  Membri CP, Vicepreşedinţi şi Victoria Guţă


Activitate: Organizarea de evenimente de prezentare a finanţărilor pentru IMM-uri şi al modului în care acestea pot fi accesate la nivel judeţean, cu sprijinul structurilor locale/regionale şi al Consiliilor locale.

Termen: Lunar

Responsabilităţi: Preşedinte, vicepreşedinţi, membri CP


Activitate: Realizarea unei strategii vizând acţiuni de lobby şi advocacy la nivelul structurilor naţionale ale CNIPMMR, precum şi la nivel guvernamental – pregătirea unor persoane/tehnocraţi, care pot fi propuse în structurile guvernamentale de conducere, respectiv ministere.

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Preşedinte, vicepreşedinţi, membri CP


 

2. Acţiuni  de  dezvoltare  a serviciilor CNIPMMR pentru membrii

Activitate: Acordarea de consultanţă pentru accesarea schemei de ajutor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici si mijlocii.

Termen: Trimestru 1

Responsabilităţi: Vicepreşedinte, Iulian Gropoşilă


Activitate: Organizarea de seminarii naţionale de informare şi specializare pentru IMM-uri în domeniile dreptului comercial, relaţiilor de muncă şi relaţiilor industriale, alte domenii

Termen: Lunar

Responsabilităţi: Ana Bontea


Activitate: Organizarea de seminarii naționale de mediere și consultanță în domeniul analizei economico-manageriale de dezvoltare a afacerii, precum și în alte domenii de interes pentru membrii Consiliului. Domeniile de interes vor fi identificate prin consultarea directă a membrilor CP și CN.

Termen: Lunar

Responsabilităţi: Victoria Guță, Ana Bontea


Activitate: Intensificarea activităţii Colegiului de Excelenţă în Afaceri prin creşterea numărului membrilor la minim 40 de membrii reprezentativi, in 2015.

Termen: Permanent 

Responsabilităţi: Victoria Guță,  Iulia Sîrbu

Observaţii: Lunar, minim 1 membru


3. Acţiuni multianuale realizate de CNIPMMR

Activitate: Pregătirea  Convenției Naționale 2016

Termen: Trimestrul 1

Responsabilităţi: Echipa speciala formată de Vicepreședinte, Florin Jianu și echipa de suport a CNIPMMR


Activitate: Pregătirea și depunerea dosarului în vederea obținerii reprezentativității 2016

Termen: Trimestrul 1

Responsabilităţi: Preşedinte, Vicepreşedinţi, Preşedinţi de federaţii şi structuri, Ana Bontea, Iulia Sîrbu, Elena Niculae și Mihnea Câmpeanu

Observaţii: Colectarea dosarelor, a adeziunilor și pregătirea dosarului


Activitate: Pregătirea cercetării şi analizarea datelor pentru lansarea în luna iunie a Cartei Albe a IMM-urilor 2016

Termen: Trimestrul 1

Responsabilităţi: Prof.Univ.Dr. Ovidiu Nicolescu, Victoria Guţă


Activitate: Organizarea de conferinţe de presă

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Preşedinte, Vicepreşedinte – purtător de cuvânt, Vicepreședinți, Ana Bontea, Iulia Sîrbu


Activitate: Realizarea „Evaluarii semestriale a mediului de afaceri”

Termen: Semestrial

Responsabilităţi: Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, Oana Bara, Mirabela Jianu


Activitate:Participarea reprezentanţilor CNIPMMR la organismele europene: UEAPME, Comitetul Economic si Social European (CESE), Fondul Social European (FSE),FP 7, BPC, etc.

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Preşedinte, vicepreşedinţi, Ana Bontea


4. Acţiuni privind dialogul social şi relaţia cu autorităţile publice la nivel naţional

Activitate: Dezvoltarea activităţii grupului parlamentar de sprijin pentru IMM, prin creşterea numărului de parlamentari la 70 și realizarea a cel puţin 3 întâlniri în anul 2016 cu grupul de sprijin parlamentar.

Termen: În funcţie de sesiunile parlamentare

Responsabilităţi: Preşedinte, Prim-vicepreşedinte, Victoria Guță, Ana Bontea


Activitate: Participarea CNIPMMR la CES, în comisiile de specialitate CES  si în Comisiile de Dialog Social de la nivelul tuturor Ministerelor şi agenţiilor guvernamentale

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Reprezentanţii Consiliului în CES, în comisiile de specialitate ale CES şi din cadrul Ministerelor


Activitate: Colaborarea intensă cu Ministerul de Finante şi Ministerul Muncii

Termen: Permanent

Responsabilităţi:  Vicepreşedinţi: Florea Pîrvu, Dănuţ Mureşan, Ana Bontea


Activitate: Creşterea colaborării cu Ministerul Fondurilor Europene

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Preşedinte, Directori: Oana Bâra şi Mirabela Jianu


Activitate: Dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre CNIPMMR şi Ministerul Economiei şi/sau Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM)

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Preşedinte, vicepreşedinte, Neculai Viţelaru, Victoria Guță


Activitate: Implicarea  CNIPMMR  în elaborarea şi promovarea de initiative legislative pe domenii de interes major pentru IMM-uri

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Preşedinte, Vicepreşedinţi: Danuţ Mureşan şi Florea Pîrvu, Ana Bontea


Activitate: Promovarea de către CNIPMMR la nivelul Guvernului, Preşedintelui României şi Ministerelor a celor mai importante probleme cu care se confruntă IMM-urile

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Preşedinte, Prim-vicepreşedinte, vicepreşedinţi, Ana Bontea


5. Acţiuni de dezvoltare și îmbunătăţire a mediului de comunicare și promovare online a CNIPMMR și pagina de facebook a consiliului. 

Activitate: Elaborarea şi implementarea unei politici de îmbunătăţire a comunicării interne şi externe a organizaţiei.

Termen: Ianuarie – decembrie

Responsabilităţi: Preşedinte, Victoria Guţă, Iulia Sîrbu


Activitate: Cultivarea de relaţii eficiente cu mass-media, prin întâlniri lunare cu lideri săi

Termen: Lunar

Responsabilităţi: Preşedinte, Vicepreşedinte- purtător de cuvânt,  Vicepreşedinţi, Iulia Sîrbu


Activitate: Dezvoltarea secțiunilor paginii de web a Consiliului, prin creșterea numărului de postări/articole de interes pentru membri Consiliului și pentru mediul de afaceri.

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Victoria Guță, Iulia Sîrbu, Mihnea Câmpeanu


Activitate: Îmbunătățirea secțiunilor dedicate parterilor, printr-o mai bună dinamică a acestora (postări de articole/informații periodice)

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Victoria Guță, Iulia Sîrbu, Mihnea Câmpeanu


Activitate: Introducerea unei rubrici cu caracter permanent de analize economice, pe diverse teme de interes pentru mediul de afaceri

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Victoria Guță, Alina Truică, Mihnea Câmpeanu


Activitate: Dezvoltarea unei secțiuni speciale dedicate consultanței și furnizării de informații punctuale pe diverse teme de interes (economice, legislative, de marketing și management)

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Victoria Guță, Ana Bontea, Iulia Sîrbu, Mihnea Câmpeanu


Activitate: Îmbunătățirea designului/vizualului și a informațiilor furnizate, prin intermediul site-ului cnipmmr.ro şi a paginii de Facebook

Termen: Ianuarie – Aprilie 2016

Responsabilităţi: Victoria Guță, Iulia Sîrbu, Mihnea Câmpeanu


Activitate: Implementarea proiectului de colaborare cu revista economică „ECONOMISTUL”

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Preşedinte, Vicepreşedinţi federaţii regionale Victoria Guță, Iulia Sîrbu


6. Acţiuni realizate de portalul immromania.ro

Activitate: Creşterea numărului de vizitatori şi de afişări a portalului www.immromania.ro

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Daniel Uritu


Activitate: Trimiterea săptămânală a newsletter-ului de informare a IMMromania.ro

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Daniel Uritu


Activitate: Creşterea numărului de funcţionalităţi pe care portalul IMMromania îl oferă membrilor săi

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Daniel Uritu


Activitate: Aplicarea în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile care să contribuie la dezvoltarea IMMromania

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Daniel Uritu

Observaţii: În funcție de apelurile de proiecte care se vor deschide în cursul anului 2016


7. Alte acţiuni la nivel naţional şi internaţional

Activitate: Realizarea de actiuni interne si externe propuse de membrii CP

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Membrii CP şi  personalul executiv al Consiliului


Activitate: Participarea activă a CNIPMMR la activitatea ACPR şi dezvoltarea colaborării cu această structură

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Preşedinte, Vicepreşedinţi, Victoria Guță, Ana Bontea


Activitate: Participarea activă în cadrul Consiliului de export

Termen: Lunar

Responsabilităţi: Participarea activă în cadrul Consiliului de export


Activitate: Pregătirea dosarului pentru misiunea din Teheran, Iran, din perioada 7-15 mai

Termen: Trimestrul 1

Responsabilităţi: Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, Victoria Guţă


Activitate: Evenimente organizate cu societăţi comerciale,  activităţi sociale pentru unele categorii de persoane defavorizate

Termen: Permanent

Responsabilităţi: Dănuţ Mureşan, vicepreşedinte

Post Your Thoughts