Romania vs Europa Centrala si de Est la exporturile de cereale pe piata SUA

Analiză comparativă a evoluţiei exporturilor de cereale ale României pe piaţa SUA, comparativ cu cele ale ţărilor vecine din Europa Centrală şi de Est 2010 – 2014.

Cerealele (Capitolul 10 din Tariful Vamal armonizat) reprezintă o categorie de produse puțin diversificată, comparativ cu alte grupe de produse, evoluțiile de pe această piață fiind determinate, printre altele, de condițiile meteorologice (care influențează în mod direct nivelul producției generale) și cantitatea de produse aflată în stocuri (parțial depozitată în vederea obținerii unor prețuri speculative).

img 1

Grâul este principala cereală utilizată în lume, cu cele 31 de procente din consumul global de cereale. O cantitate importantă de grâu este utilizată pentru fabricarea furajelor mai ales în ţările industrializate (45% din cantitate este utilizată în UE pentru producerea furajelor).

Se aşteaptă ca, pe parcursul următorilor ani, consumul de grâu să crească în toate regiunile, inclusiv în ţările în tranziţie, unde se constată o reluare a consumului. În mai multe ţări, tradiţional consumatoare de orez, creşterea consumului de grâu va duce la scăderea consumului de orez.

Din tabelul nr. (1), mai jos prezentat, reiese faptul că primii 5 exportatori dețin cca 48,8% din totalul livrărilor la nivel mondial, în timp ce primii 10 exportatori dețin nu mai puțin de 73,2% din acest total, iar primii 15 (grupă din care face parte și țara noastră) 83,4%.

Situația exportatorilor de cereale la nivel mondial,
în perioada 2010-2014 (mii USD)

Tabel 1

Sursa: http://www.agro-business.ro/evolutia-alimentelor-de-baza/2014/08/04/

tabel 2

Sursa: http://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProduct_TS.aspx

Producția de cereale (aici incluzând și orezul) în Uniunea Europeană a fost estimată la 334,2 milioane tone în 2014, ceea ce reprezintă cca 13% din producția globală, nivelul din 2014 fiind cu aproximativ 28,5 milioane tone peste nivelul producției din anul anterior3. În tabelul 2, de mai jos sunt prezentate producțiile naționale de cereale din statele membre ale UE și principalii producători din vecinătatea UE.

Dintre țările UE, Franța reprezintă principalul producător, cu o pondere de 21,8% din totalul producției, Germania urmează cu 15,6%, după care Polonia cu 9,6%. Marea Britanie este pe locul 4 între producătorii agricoli din UE cu 7,3%, în timp ce țara noastră se situează pe poziția a 5-a cu 6,7%. Comparativ, Franța a avut un total al producției de cereale de peste 72,7 milioane tone în 2014, în timp ce România a înregistrat o producție totală de 22,4 milioane tone.

Nivelul producției de cereale la nivelul UE în 2014 (mii tone)

Tabel 3

Sursa: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agricultural_production_-_crops

Poziţia României pe piața cerealelor din SUA

În 2014 țara noastră a fost cel de-al 13-lea exportator de cereale pe piața SUA cu un total de 24,859 milioane dolari (Conform datelor statistice americane, pe primele 11 luni din 2015 exporturile românești din cadrul capitolului 10 s-au cifrat la 102,346 milioane dolari, reprezentând o creștere de peste 6,7 ori comparativ cu perioada similară din 2014), nivel apreciat, totuși, sub potențialul de export al României (precizăm că și statisticile americane consemnează același volum valoric al importurilor de cereale din România, respectiv de 24,859 milioane dolari).
Interesant de remarcat este faptul că țara noastră nu a înregistrat niciun fel de livrări de cereale pe piața SUA în intervalul 2010-2011, însă s-a poziționat ca al 21-lea furnizor pe piață în 2012, cu un total de 3,163 milioane dolari și pe locul 20 în 2013, cu un total de 11,088 milioane dolari, astfel încât creșterea din ultimii 3 ani este spectaculoasă, fiind de +685% (i.e. de aproape 7 ori mai mare).

img 2
În context, în 2014 România a fost prezentă cu exporturi pe piaţa SUA la doar două grupe tarifare, respectiv:
grupa 1005 (porumb) – 24,726 milioane dolari (conform datelor statistice americane, pe primele 11 luni din 2015 exporturile românești în cadrul acestei grupe s-au cifrat la 101,842 milioane dolari, reprezentând o creștere de 678% comparativ cu perioada similară din 2014) reprezentând o creștere de 123% faţă de 2013 și de 681% față de 2012, primul an în care s-au înregistrat exporturi românești de cereale pe piața SUA, din perioada analizată în prezentul material; livrările la această grupă reprezintă 4,1% din totalul livrărilor de porumb pe piața americană;

grupa 1003 (orz) – 133 mii dolari, fiind singurele livrări înregistrate pe perioada
analizată; livrările la această grupă reprezintă 0,08% din totalul livrărilor de orz pe piața americană.

România a fost și este un producător tradiţional și major de cereale în Europa
Centrală și de Est, însă nu și un exportator semnificativ (cel puțin pe piața americană) – până de curând – costurile ridicate de producţie determinând o competitivitate redusă a produselor noastre la export, în raport cu concurenţa externă (în special cu cea provenind din Canada, America Latină și Asia de Sud Est).

Evoluția exporturilor românești de cereale SUA, în perioada 2010-2014 (pe grupe de produse)

fig 1

Evoluția exporturilor românești de cereale, la nivel mondial, în perioada 2010-2014

fig 2

Pe baza datelor avute la dispoziție, deși nu a înregistrat exporturi în anii 2010 și 2011, constatăm că țara noastră se află la finele anului 2014 pe locul 13 între furnizorii mondiali de astfel de produse în SUA, iar comparativ cu celelalte ţări central şi est-europene competitoare din vecinătatea noastră, ale căror livrări pe piața americană sunt analizate pe scurt în această lucrare, România se situează pe prima poziție din 10 (în condițiile în care sunt furnizori de cereale pe piață doar Polonia, Ungaria, Ucraina, Grecia, Republica Moldova, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, Serbia, Macedonia, iar Croația, Republica Cehă au înregistrat doar exporturi sporadice în anii anteriori).

Principalii exportatori de astfel de produse pe piața SUA din regiunea noastră geografică, la sfârșitul anului 2014, au fost:
– România (24,859 milioane dolari; locul 13 între furnizorii pe piața SUA) și lider detașat în regiune;
– Polonia (14,791 milioane dolari; locul 18 între furnizorii pe piața SUA);
– Ungaria (123 mii dolari; locul 50 între furnizorii pe piața SUA);
– Ucraina (73 mii dolari; locul 56 între furnizorii pe piața SUA);
– Grecia (14 mii dolari; locul 70 între furnizorii pe piața SUA);
– Republica Moldova (13 mii dolari; locul 72 între furnizorii pe piața SUA);
– Bosnia și Herzegovina (6 mii dolari; locul 76 între furnizorii pe piața SUA);
– Bulgaria (3 mii dolari; locul 81 între furnizorii pe piața SUA);
– Serbia (3 mii dolari; locul 82 între furnizorii pe piața SUA);
– Macedonia (2 mii dolari; locul 83 între furnizorii pe piața SUA).
– Slovenia (13,8 milioane dolari; locul 60 între furnizorii pe piața SUA);
– Slovacia (8,2 milioane dolari dolari; locul 65 între furnizorii pe piața SUA);
– Croația (736 mii dolari; locul 88 între furnizorii pe piața SUA);
– Slovacia, Slovenia, Albania și Muntenegru, alte patru state din regiunea noastră geografică, nu au înregistrat niciun fel de livrări la capitolul 10, pe piața SUA, în intervalul 2010-2014.

Clasamentul statelor din Europa Centrală și de Est, cu livrări semnificative de cereale pe piața americană, în 2014

fig 3

Conform analizelor făcute de către Departamentul Agriculturii din SUA, producția globală de grâu pentru sezonul 2015/16 va atinge un nou record, în special datorită recoltelor bune care vor fi obținute de către UE (157,9 milioane tone), Pakistan (25,4 milioane tone) și Rusia (61,0 milioane tone).

Prin urmare, apreciem că în condițiile obținerii unor recolte cel puțin comparative cu cea de anul trecut și în condițiile unei promovări adecvate a exportatorilor români (brokeri) pe piața americană, țara noastră va putea continua trendul ascendent al livrărilor de cereale în SUA, în condițiile unei relative diminuări de dependenței de importurile din Canada vecină.

Sursa: Consulate General of Romania, Economic Office, 200 E 38th Street, New York, NY 10016

Post Your Thoughts