FNGCIMM Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM

FNGCIMM

Garantare IMM
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN este o instituție financiară nebancară, având ca unic acționar statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice.
Fondul acordă garanții din surse proprii sau în numele și contul statului pentru credite și alte angajamente financiare contractate de IMM de la bănci și IFN.

 

FNGCIMM garantează:

 • Finanțări pentru start-up-uri;
 • Finanțări pentru credite de investiții necesare pentru modernizarea sau realizarea de noi capacități de
  producție, achiziția de utilaje, clădiri, etc.
 • Finanțări pentru activitatea curentă, de tipul: credite globale de exploatare, credite pentru finanțarea
  cheltuielilor și stocurilor, credite pentru prefinanțarea exporturilor, linii de credit pentru asigurarea
  capitalului de lucru;
 • Scrisori de garanție bancară pentru participarea la licitații, alte tipuri de SGB emise de finanțatori. 

Produse de garantare pentru IMM
FNGCIMM preia parțial riscul creditelor contractate de IMM, garantând maxim 80% din valoarea
creditului acordat, fără a depăși suma de 2,5 milioane Euro/IMM.
Garanția se emite la solicitarea finanțatorilor pentru credite aprobate, pe baza analizei documentelor
prezentate de către instituția financiară. Datorită standardizării analizei, timpul de procesare și
comisionele de garantare sunt reduse.
Programul Guvernamental de Garantare a Creditelor pentru IMM

 • Este un program multianual reglementat prin OUG 92/2013 și HG nr. 936/2013;
 • Se garantează linii de credit pentru capitalul de lucru;
 • Valoarea maximă a creditului garantat este de 5.000.000 lei/IMM;
 • Costul finanțării ROBOR 3M + maxim 3,5/an;
 • Valoarea maximă a unei garanții este de 50% din valoarea liniei de credit;
 • Sumele din linia de credit nu pot fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare.

Programe de garantare pentru agricultori

 • Garantare pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și a fermierilor;
 • Garantare pentru finanțarea capitalului de lucru în agricultură;
 • Garantare pentru credite de investiții și pentru încasarea avansului de la AFIR și AM-POP;
 • Schema de garantare a beneficiarilor eligibili POP 2007 – 2013. 

Accesați garanția FNGCIMM prin banca dumneavoastră!

Post Your Thoughts