Finantari pentru IMM-uri prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020

                      sigla regio                                        – Tipuri de suport şi alocare –

Axa 2, OS 2.1.

Granturi – investiţii în active corporale şi necorporale (brevete, licenţe, etc.).

Punctaj suplimentar – SDL – turism, SDU.

Suma alocată este de 109,6 mil. Euro.

                                                – Principalii beneficiari şi criteriile

                                              ce trebuie îndeplinite de către aceştia –

 

 • Microîntreprinderi – sectoare competitive- SNC şi PDR
 • Vechime minim 1 an
 • Mediul urban
 • Incubatoare de afaceri
 • Mediul urban şi rural

 

 • Activităţi eligibile –
 • Microîntreprinderi
 • Achiziţionare terenuri şi spaţii, construcţii noi, dotări (echipamnete IT/tehnologice/birotică, site-uri, echipamente economisire energie/resurse regenarabile)
 • Brevete, licenţe etc.
 • Incubatoare
 • Construcţii, extinderi, dotări
 • Susţinere promovare microîntreprinderi.

 

Post Your Thoughts