Prioritati manageriale in cadrul IMM-urilor

Performanţele firmelor sunt în mare mǎsurǎ condiţionate de priorităţile asupra cărora îşi focalizează atenţia şi eforturile întreprinzătorii şi managerii lor. Astfel, în cazul amplificării afacerii  în anul 2014, cele mai frecvente priorităţi manageriale indicate de către întreprinzători sunt (vezi figura 1): amplificarea activităţii de marketing (43,49%), diversificarea producţiei (19,78%), achiziţia de tehnică nouă (19,13%), pregătire intensă a forţei de muncă (16,36%), construcţia de clădiri (16,00%), înlocuirea utilajelor (12,73%), informatizarea activităţilor (10,33%), restructurări şi modernizări manageriale (7,49%), combaterea şi limitarea poluării (7,27%), şi introducerea sistemelor moderne de gestiune a calităţii (4,87%).

figura 1

Figura 1 Priorităţi manageriale în cadrul IMM-urilor

Gruparea firmelor în funcţie de apartenenţa regională (tabelul 1), reliefează următoarele elemente:

  • regiunea Nord Est presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care indică construcţia de clădiri (35,80%), achiziţia de tehnică nouă (30,86%), introducerea sistemelor moderne de gestiune a calităţii (19,75%), informatizarea activităţilor (33,33%) şi pregătire intensă a forţei de muncă (32,10%);
  • companiile din Sud Est se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează combaterea/limitarea poluării (17,12%);
  • întreprinderile din regiunea Sud consemnează procente mai mici ale entităţilor care menţionează amplificarea activităţii de marketing (30,54%);
  • regiunea de Sud Vest presupune ponderi mai mari ale IMM-urilor care indică înlocuirea utilajelor (24,00%), diversificarea producţiei (42,00%) şi restructurări şi modernizări manageriale (18,00%);
  • IMM-urile din regiunea de Nord Vest presupun procente mai mari ale firmelor care indică amplificarea activităţii de marketing (68,64%), în timp ce nici un întreprinzător nu a optat pentru introducerea sistemelor moderne de gestiune a calităţii;
  • întreprinderile din regiunea Centru se evidenţiază prin frecvenţe scăzute în rândul organizaţiilor care vizează înlocuirea utilajelor (8,17%), construcţia de clădiri (8,65%), diversificarea producţiei (9,13%), restructurări şi modernizări manageriale (3,85%), combaterea/limitarea poluării (2,40%) şi pregătirea intensă a forţei de muncă (7,21%);
  • companiile din Bucureşti-Ilfov se caracterizează prin ponderi reduse ale organizaţiilor care menţionează achiziţia tehnică nouă (13,26%).
Tabel 2

Tabelul 1 Diferenţierea priorităţilor de dezvoltare în funcţie de regiunile de dezvoltare în care sunt localizate IMM-urile

Sursa: Carta Albă a IMM-urilor din România, Ediţia 2015

 

 

Capitol realizat de Alina Truică

Articol prelucrat de  Alina Truică, analist economico –financiar CNIPMMR

 

Post Your Thoughts