AVANTAJELE COMPETITIVE ALE IMM-URILOR

Principalele avantaje competitive ale IMM-urilor sunt: raportul preţ – calitate (65,24%), calitatea produselor/serviciilor oferite (42,25%), preţul scăzut al produselor/serviciilor oferite (41,45%), calitatea angajaţilor (20,07%), reputaţia firmei (16,44%), calitatea managementului practicat (7,05%), canalele de distribuţie utilizate (5,67%), capacitatea de inovare (4,22%), relaţiile post-vânzare oferite clienţilor (3,93%) şi relaţiile cu mediul economic şi politic (1,82%).

Figura 1

Figura 1 Principalele avantaje competitive ale IMM-urilor

Gruparea firmelor în funcţie de apartenenţa regională (tabelul 1) reliefează următoarele aspecte:

  • regiunea Nord Est presupune o pondere mai mare a IMM-urilor care indică serviciile post-vânzare oferite clienţilor (7,41%);
  • companiile din Sud Est se evidenţiază prin frecvenţe crescute în rândul întreprinderilor care vizează raportul preţ calitate (74,77%), relaţiile cu mediul politic şi economic (5,41%) şi mai mici în cazul entităţilor care au menţionat calitatea produselor/serviciilor oferite (27,90%), preţul scăzut al produselor/serviciilor oferite (31,5%), în timp ce nici un întreprinzător nu a optat pentru capacitatea de inovare;
  • întreprinderile din Sud consemnează procente mai scăzute ale entităţilor care menţionează canalele de distribuţie utilizate (4,75%);
  • agenţii economici din Sud Vest înregistrează ponderi mai înalte ale organizaţiilor care au punctat calitatea angajaţilor (46,00%) precum şi frecvenţe mai reduse ale firmelor care au indicat raportul preţ – calitate (54,00%), în timp ce nici un întreprinzător nu a optat pentru capacitatea de inovare, serviciile post-vânzare oferite clienţilor şi relaţiie cu mediul economic şi politic;
  • întreprinderile din regiunea Vest se evidenţiază prin frecvenţe ridicate în rândul organizaţiilor care vizează canalele de distribuţie utilizate (11,11%), precum şi prin frecvenţe reduse în ceea ce priveşte reputaţia firmei (5,56%), în timp ce nici un întreprinzător nu a optat pentru calitatea managementului practicat, capacitatea de inovare, serviciile post-vânzare oferite clienţilor şi relaţiie cu mediul economic şi politic;
  • întreprinderile din regiunea de Nord Vest se caracterizează prin ponderi ridicate ale entităţilor care menţionează calitatea produselor/serviciilor oferite (58,47%), reputaţia firmei (37,29%), calitatea managementului practicat (25,42%) şi capacitatea de inovare (12,25%);
  • companiile din Bucureşti-Ilfov se caracterizează prin ponderi crescute ale entităţilor care menţionează preţul scăzut al produselor/serviciilor oferite (47,84%), precum şi prin ponderi scăzute ale entităţilor ce menţionează calitatea angajaţilor (14,12%).
Tabel bun bun 1

Tabelul 7.15 Diferenţierea avantajului competitiv al IMM-urilor în funcţie de regiunile de dezvoltare din care fac parte

Sursa: Carta Albă a IMM-urilor din România, Ediţia 2015

Articol prelucrat de  Alina Truică, analist economico –financiar CNIPMMR

Post Your Thoughts