Statul va compensa pagubele cauzate de seceta printr-o schema de ajutor

Se instituie o schemă de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015.

seceta

Sursa: internet

În anul 2015, sectorul agricol din România a fost puternic afectat de secetă severă, fenomen înregistrat începând cu luna aprilie şi care s-a manifestat cu diferite intensităţi în toată ţara.

În conformitate cu datele furnizate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), în perioada aprilie-septembrie, cantitatea de precipitaţii s-a redus drastic, înregistrând valori chiar şi de 30% din media multianuală. Vremea deosebit de călduroasă a făcut ca ANM să emită frecvent cod portocaliu, iar în anumite judeţe a fost emis cod roşu de caniculă şi disconfort termic accentuat, situaţia fiind similară celei din anul 2007. Temperaturile ridicate şi seceta atmosferică şi pedologică au avut efect negativ asupra sectorului producţiei primare din agricultură, numeroase culturi agricole fiind afectate în proporţie de peste 30%.

În urma monitorizării şi evaluării situaţiilor centralizatoare comunicate de către instituţia prefectului şi direcţia pentru agricultură judeţeană la Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a rezultat că sunt afectaţi circa 173,5 mii de fermieri, pe o suprafaţă de circa 1,65 milioane hectare, cele mai afectate fiind culturile de porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe. Amploarea fenomenului este semnificativă, cifrele reprezentând circa 18% din totalul numărului de fermieri şi din suprafaţa agricolă, conform bazei de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe anul 2015.

ajutor de stat 1

Sursa: internet

Pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli afectaţi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a solicitat încă din luna iunie a.c. instituţiei prefectului din toate judeţele sprijin pentru structurile abilitate în managementul situaţiilor de urgenţă şi pentru constituirea şi funcţionarea comisiilor în scopul constatării şi evaluării pierderilor provocate de fenomenul de secetă prelungită.

ajutor-de-stat 2

Sursa: internet

Beneficiarii acestei scheme de ajutor sunt producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător şi de asemenea, producătorii agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.

Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de stat, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe criterii:

  • să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30%;
  • să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015.

Nu sunt eligibili schemei beneficiarii care sunt declaraţi de APIA neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafaţă aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ.

Se acordă plăţi compensatorii pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe.

Beneficiarii ale căror culturi au fost afectate de fenomenul meteorologic de secetă severă şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, depun la APIA, până la data de 30 noiembrie 2015, o cerere de acordare a ajutorului însoţită de următoarele documente:

copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat;

copie a atestatului de producător, după caz;

copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal;

– copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor;

numărul contului deschis la instituţii de credit, cu excepţia beneficiarilor producători agricoli persoane juridice pentru care se completează conturile deschise la Trezoreria Statului.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi acest document.

Articol realizat de Câmpeanu Mihnea,

Consilier Juridic CNIPMMR.

Post Your Thoughts