Principalii factori care influenteaza negativ activitatile IMM-urilor

Elementele contextuale externe României, din mediul internaţional – criza economică mondială, politica FMI şi a Băncii Mondiale faţă de România, conflictele militare din zone din afara României au avut o influenţă redusă asupra activităţii IMM-urilor. Remarcăm faptul că cel mai mare impact negativ asupra mediului de afaceri din România îl are un factor din această categorie – criza economică mondială.

Figura 1

Figura nr.1 – Frecvenţa principalelor evoluţii contextuale care influenţează negativ activităţile IMM-urilor

Fig 2

Figura nr. 2 – Cei mai „problematici” factori care influenţează derularea afacerilor în România

Elementele contextuale interne, asupra cărora managementul naţional are sau poate avea, de regulă, o influenţă de regulă majoră. În această categorie se înscriu celelalte elemente inserate în figura menţionată. Dintre acestea remarcăm ca având o mare influenţă negativă asupra funcţionalităţii şi performanţelor firmelor, următoarele variabile:

  • evoluţia cadrului legislativ;
  • birocraţia excesivă;
  • corupţia şi de insuficienta capacitate a Guvernului şi Parlamentului de a contracara criza economică şi consecinţele sale;
  • politica băncilor din România faţă de firme şi insuficienta predictabilitate a mediului – toate au pondere peste 20%.

Aceste elemente endogene României sunt expresii directe şi indirecte ale managementului deficitar economic şi politic practicat în România în ultimii ani, inclusiv în 2014.

Corupţia este indicată ca fiind factorul cu cea de-a doua mare influenţă negativă asupra derulării afacerilor în România şi în raportul privind Competitivitatea Globală în 2014 (vezi figura nr. 2).

Sursa: „Starea de Sănătate a Managementului din România în 2014”

Capitol realizat de Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu

Articol prelucrat de Alina Truică, consilier economico-financiar CNIPMMR


Post Your Thoughts