BUSINESS CONTINUITY CONSULTING – iti mentine afacerea in miscare!

BCC1Orice situație neprevăzută (dezastre naturale, defecţiuni tehnologice, erori umane, atacuri informatice etc.) poate avea un impact major și susținut asupra tuturor companiilor și asupra angajaților și infrastructurilor acestora. Într-un mediu competitiv, puține organizații își permit întreruperi costisitoare ale activității. Continuitatea serviciilor, a operațiunilor și funcționarea neîntreruptă a resurselor tehnologice este permanent amenințată de noile tehnologii, de evoluția proceselor șide noile oportunități de afaceri. Odată cu integrarea noilor tehnologii informaţionale în procesele de prelucrare, transmitere şi stocare a datelor, au apărut o serie de ameninţări şi vulnerabilităţi ale sistemului informaţional.bcONSULTING

Printr-o abordare proactivă, bazată pe evaluarea riscurilor, care înglobează controale preventive, detective şi corective destinate reducerii acestor riscuri, BUSINESS CONTINUITY CONSULTING S.R.L. poate asigura suportul necesar pe tot parcursul procesului de schimbare și implementare a mecanismelor de asigurare a continuității operațiunilor și afacerii dvs. BUSINESS CONTINUITY CONSULTING S.R.L. este partenerul dvs. pentru aspectele de securitate ale organizației, într-o gamă largă de servicii pornind de la elaborarea strategiei, a politicii sau procedurilor necesare și până la conceperea și implementarea unui sistem de management adecvat.

Echipa noastră este dedicată în furnizarea unei valori tangibile prin rezolvarea provocărilor tactice din dezvoltarea şi administrarea soluţiilor de securitate și continuitate în afaceri. Fiecare membru al echipei noastre are cel puţin 10 ani de experienţă dovedită în domeniu, cu o competență de neegalat. Experienţa noastră larg specializată pe domeniul securității și al managementului  continuităţii operațiunilor simplifică sarcinile complexe de dinainte, în timpul şi după dezvoltarea programului de continuitate a activităților. BUSINESS CONTINUITY CONSULTING S.R.L. oferă următoarele categorii de servicii:

 • Planificarea continuităţii afacerii;
 • Analiza riscurilor de securitate informațională;
 • Proiectare sisteme de securitate;
 • Proiectare sisteme de securitate la incendiu;
 • Evaluarea riscurilor la securitatea fizică;
 • Evaluarea riscurilor de incendiu;
 • Asistenţă la instalarea, punerea în funcţiune şi recepţia sistemelor de securitate;
 • Elaborarea de proceduri de operare a sistemelor integrate de securitate;
 • Auditarea sistemelor informaționale;
 • Teste de penetrare;
 • Implementarea sistemelor integrate de management (ISO 27001, ISO 9001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 14001, OHSAS 18001);
 • Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform OMFP 946;
 • Întocmirea documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiilor de acces la informaţii naționale clasificate și informații NATO clasificate.

BUSINESS CONTINUITY CONSULTING S.R.L. lucrează îndeaproape cu ai săi clienţii pentru a adresa problemele de securitate ale fiecărui client, fără a-i întrerupe capacitatea de a derula operaţiunile curente. Serviciile BUSINESS CONTINUITY CONSULTING S.R.L. nu sunt limitate doar la identificarea şi recomandarea unor contramăsuri eficiente, precum reabilitarea vulnerabilităţilor existente din securitate. Mai degrabă, compania este dedicată în a-şi ajuta clienţii să dezvolte şi să menţină o infrastructură integrată de securitate, care poate preveni şi minimaliza efectul viitoarelor breşe de securitate.

www.bc-consulting.ro; www.securitate-strategica.ro

Post Your Thoughts