FINALIZAREA PROIECTULUI MASPRACT „Masteranzi practicieni – investitie in viitorii manageri”

maspract

POSDRU/161/2.1/G/141032

Conferința finală – 23 octombrie 2015

În data de 23 octombrie 2015, începând cu ora 10:00 va avea loc Conferinţa finală a proiectului MASPRACT – „Masteranzi practicieni – investiție în viitorii manageri”. Evenimentul va avea loc în sala Robert Schuman, etaj 2, clădirea Ion N. Angelescu (clădirea veche) a  Academiei de Studii Economice din București.

Proiectul MASPRACT – „Masteranzi practicieni – investiție în viitorii manageri”, cofinanţat din Fondul Social European prin programul POSDRU/161/2.1/G/141032,  implementat de Academia de Studii Economice Bucuresti, în parteneriat cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România în perioda aprilie 2014 – octombrie 2015, a ajuns la final.

Proiectul şi-a stabilit ca obiectiv principal îmbunătăţirea inserţiei studenţilor din ciclul de master din domeniul economic pe piaţa forţei de muncă, prin iniţierea, dezvoltarea şi valorificarea de aptitudini, abilităţi şi deprinderi de muncă, concomitent cu restructurarea și îmbunătățirea majoră a sistemului actual de desfășurare a practicii economice de specialitate în învățământul superior, ciclul de master.

Ca obiective specifice/operaționale, proiectul a urmărit facilitarea realizării practicii economice pentru 300 de studenţi din ciclul de master (nivel educațional ISCED 6), prin intermediul unui program specializat integrat dedicat acestora. Se dorește de asemenea, creşterea vizibilităţii practicii economice în curricula universitară, încurajarea şi susţinerea masteranzilor în cadrul procesului de tranziţie de la şcoală la viaţa activă, dezvoltarea de parteneriate cu mediul de afaceri precum și utilizarea celor mai bune modalităţi pentru a monitoriza inserţia studenților pe piața muncii, după terminarea stagiului de practică.

La eveniment vor participa reprezentanţi ai conducerii proiectului din partea Academiei de Studii Economice, responsabilul proiectului din partea Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România partener în proiect, reprezentanți ai mediului de afaceri, tutori, masteranzi practicanţi, mass media.

Pentru cei interesați să participe la conferința finală a proiectului atașăm invitaţia conferinţei și agenda conferinţei de închidere a proiectului.

Mai multe informaţii cu privire la proiectul MASPRACT, puteţi găsi pe:

smeprojects.ro și management.ase.ro/maspract/.

Post Your Thoughts