Intentiile si stadiul in care IMM-urile intentioneaza sa acceseze fonduri structurale in anul 2015

Fondurile structurale reprezintă instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale între aceste regiuni. Aceste fonduri vor fi alocate pentru diverse proiecte prin intermediul programelor de dezvoltare care conţin anumite direcţii de dezvoltare şi condiţii de eligibilitate pentru a primi astfel de finanţări.

Având în vedere că România a beneficiat şi va beneficia de miliarde de euro din partea Uniunii Europene, prezintă o deosebită importanţă cunoaşterea stadiului în care se află IMM-urile româneşti în legătură cu accesarea acestor forme de finanţare. Sondajul realizat în rândul întreprinzătorilor/managerilor din IMM-urile româneşti relevă că numai 18,39% dintre aceştia intenţionează să acceseze fondurile structurale în 2015, o pondere relativ scăzută. Ilustrarea acestei situaţii este realizată în figura 1.

fig 1

Figura 1 Situaţia în care se află IMM-urile cu privire la accesarea fondurilor structurale

Din figura 2 se observă că firmele din Nord Est deţin cea mai ridicată pondere de întreprinderi care intenţionează să acceseze fondurile UE (35,80%), fiind urmate de organizaţiile din Vest (22,22%) şi de cele din Sud Est (21,30%);

fig 2

Figura 2 Intenţia întreprinzătorilor/managerilor de a accesa fonduri structurale în funcţie de apartenenţa regională a IMM-urilor

Sondajul realizat în rândul întreprinzătorilor/managerilor din IMM-urile româneşti relevă faptul că 0,15% dintre întreprinderi au primit aprobarea pentru proiectul depus, în timp ce 0,36% dintre acestea au depus proiectul, iar 0,87% sunt în faza de elaborare a proiectului. Un procentaj semnificativ – 13,89% dintre companii se află în stadiul de informare, iar 2,40% au contactat o firmă de consultanţă, un patronat etc. (figura 3)

fig 3

Figura 3 Situaţia în care se află IMM-urile cu privire la accesarea fondurilor structurale

Sursa: Carta Albă a IMM-urilor din România, Ediţia 2015

 

 

Capitol realizat de Ştefan Corcodel

Articol prelucrat de  Alina Truică, analist economico –financiar CNIPMMR

Post Your Thoughts