Evolutia competitivitatii Romaniei in context national

Performanţele economice, sociale şi ecologice precum şi competitivitatea sistemului economic constituie expresia cea mai pregnantă a calităţii managementului practicat într-o ţară.

În anul 2014, România a înregistrat – aşa cum arată cifrele din tabelul nr. 1 – o creştere a PIB-ului de 2,9%, cu care ne situăm pe poziţia a şaptea în ierarhia Uniunii Europene. Creşterea este relativ spectaculoasă, dar situarea pe această poziţie este în bună măsură rezultatul performanţelor modeste ale majorităţii ţărilor Uniunii Europene. Cu toate acestea, performanţa a fost obţinută într-un context european şi mondial dificil (pentru România, anul 2014 a fost caracterizat printr-un climat politic tensionat care niciodată nu este favorizant performanţelor economice).

tabelul 1

În tabelul nr. 2 sunt prezentaţi sintetic o serie de indicatori semnificativi privind dezvoltarea României, preluaţi din raportul privind competitivitatea ţărilor Uniunii Europene în 2014. În contextul Strategiei UE 2020 am selecţionat doar o parte dintre indicatorii din raport, în special cei semnificativi pentru construirea economiei bazate pe cunoştinţe. Pe lângă informaţiile privitoare la România sunt prezentate şi date referitoare la Uniunea Europeană – media Uniunii Europene, nivelele maxime şi minime şi deviaţia standard de la medie, precum şi informaţii privind ţările din Europa Centrală – Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia şi Slovacia.

Tabelul 2

Concluzia finală, din punct de vedere managerial, este că România are nevoie de o strategie şi de politici care să asigure dinamici accelerate pozitive la toţi aceşti indicatori, situând pe primul plan creşterea productivităţii, elementul determinant al performanţei economico-sociale la nivel macro, sectorial, mezo şi microeconomic.

Sursa: „Starea de Sănătate a Managementului din România în 2014”

Capitol realizat de Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu

Articol prelucrat de Alina Truică, consilier economico-financiar CNIPMMR.

Post Your Thoughts