Modul de acordare a punctajelor în cadrul programului „SRL – D”

În completarea ştirii din data de 21.08.2015 (http://cnipmmr.ro/2015/08/21/ce-posibilitati-aduce-programul-srl-d-aprobat-de-guvern/), cu privire la lansarea programului SRL-D, finanţarea debutanţilor în afaceri, au fost aprobate criteriile de evaluarea şi acordare a finanţărilor în cadrul acestuia. 

Criteriu: Domeniul de activitate al “S.R.L. – D”

 • Programare IT, producţie – 30 puncte
 • Turism – 20 puncte
 • Servicii – 15 puncte
 • Comerţ şi alte activităţi – 10 puncte

Criteriu: Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul microîntreprinderii “S.R.L. – D”

 • Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou-create este mai mare sau egal cu 4 – 20 puncte
 • Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou-create este mai mare sau egal cu 3 – 15 puncte
 • Numărul de locuri de muncă permanente (cu normă întreagă) nou-create este mai mare sau egal cu 2 – 10 puncte

Criteriu: Ponderea investiţiilor în cheltuielile aferente planului de afaceri

 • Ponderea investiţiilor peste 60% – 20 puncte
 • Ponderea investiţiilor peste 40% – 15 puncte

Criteriu: Tipul cheltuielilor aferente planului de afaceri

 • Echipamente tehnologice în pondere de peste 60% din valoarea planului de afaceri – 15 puncte
 • Echipamente tehnologice în pondere de peste 40% din valoarea planului de afaceri – 10 puncte

Criteriu: Asociatul/Administratorul a urmat un curs de antreprenoriat

 • Asociatul/Administratorul a urmat/urmează un curs de antreprenoriat – 10 puncte
 • Asociatul/Administratorul nu a urmat/nu urmează un curs de antreprenoriat – 5 puncte

Criteriu: Asociatul/Administratorul “S.R.L. – D” este şomer sau absolvent din anul precedent la data înscrierii la registrul comerţului

 • Asociatul/Administratorul “S.R.L. – D” a avut calitatea de şomer sau absolvent în anul precedent şi/sau anul curent înregistrării “S.R.L. – D” la registrul comerţului – 10 puncte
 • Asociatul/Administratorul “S.R.L. – D” nu a avut calitatea de şomer sau absolvent în anul precedent şi/sau anul curent înregistrării “S.R.L. – D” la registrul comerţului – 5 puncte

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte.

Punctajul minim care se poate obţine este de 50 puncte.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 de puncte.

La punctaje egale va prevala:

 • Numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
 • Achiziţia de echipamente tehnologice;
 • Activitatea pe care accesează programul;
 • Deţinerea unui curs de antreprenoriat;
 • Asociatul/Administratorul “S.R.L. – D” este şomer sau absolvent din anul precedent la data înscrierii la registrul comerţului;
 • Data şi ora înscrierii în program.

Sursa: www.monitoruloficial.ro

Articol realizat de Elena Niculae,

Consilier juridic CNIPMMR

Post Your Thoughts