Comunicat de presa CNIPMMR

1 Septembrie 2015  conferinţă de presă organizată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România. Participanţi: Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu, preşedinte CNIPMMR şi vicepreşedinţii: Dl. Florin Jianu, dl. Liviu Rogojinaru şi Dl. Cristian Ignea.DSC_1193_1

Subiecte dezbătute:

 1. Poziţia CNIPMMR privind forma finală a noului Cod Fiscal

Referitor la modificarea conţinutului noului Codul Fiscal, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, îşi exprimă poziţia că este necesară menţinerea măsurilor de reducere a fiscalităţii, de stimulare a investiţiilor şi a înfiinţării de noi locuri de muncă, aşteptate de mult timp de IMM-uri, respectiv: reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 19% şi menţinerea TVA de 9% la anumite servicii şi produse, menţinerea la 3% a impozitului pentru microîntreprinderi, cota redusă de 1% a impozitului pentru microîntreprinderile nou înfiinţate, eliminarea taxei pe construcţiile speciale de 1% din valoarea activelor şi reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5%.

DSC_1210_1

De asemenea, cu prilejul reanalizării conţinutului noului Cod fiscal, CNIPMMR solicită:

 • Extinderea bazei de aplicare a măsurii scutirii impozitului pe profitul reinvestit în activităţi productive la echipamente tehnologice, utilaje şi instalaţii de lucru şi mijloace de transport, construcţii industriale, inclusiv terenuri cu aceeaşi destinaţie.
 • Reanalizarea din perspectiva IMM-urilor a prevederilor Codului fiscal privind calcul taxelor locale pe clădiri, în funcţie de destinaţie. CNIPMMR solicită exceptarea IMM-urilor sau cel puţin a microîntreprinderilor de la noul sistem de calcul al taxelor locale pe clădiri şi de la reevaluarea clădirii de evaluatori autorizaţi, cu menţinerea pentru acestea a actualului sistem de impozitare, care stabileşte cotele de impozit în funcţie de proprietar şi cu raportarea impozitului la valoarea contabilă.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România solicită aplicarea în continuare a bunei practici de consultare şi dialog cu membrii săi, cu privire la conţinutul prevederilor noului Cod fiscal, inclusiv pentru modificările care vor fi convenite a fi realizate pentru readoptarea Codului fiscal.

Membrii CNIPMMR îşi exprimă întreaga disponibilitate de participare la dezbaterile iniţiate pentru definitivarea şi  readoptarea noului Codul fiscal.

 1. Creşterile salariilor bugetarilor sub lupa IMM-urilor

Membrii Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România şi-au exprimat îngrijorarea privind creşterile salariilor bugetarilor recent anunţate şi solicită luarea în considerare pentru această măsură legislativă a următoarelor aspecte:

 • necesitatea respectării principiilor responsabilităţii şi a precauţiei,
 • respectarea ţintei de deficit bugetar de sub 2% din PIB pentru bugetul de stat pe 2016,
 • necesitatea reducerii fiscalităţii asupra mediului de afaceri, fără instituirea de noi poveri fiscale pentru întreprinzători,
 • corelarea salariilor bugetarilor cu salariile din industrie, potrivit bunelor practici europene.

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România consideră strict necesar respectarea următoarelor etape în reforma salarizării bugetarilor:

 • elaborarea şi adoptarea unei legi unitare a salarizării bugetarilor, cu consultarea inclusiv a reprezentanţilor confederaţiilor patronale reprezentative,
 • stabilirea măsurilor de creştere a salariilor bugetarilor corelat cu evoluţia economiei României, inclusiv cu implementarea noului Cod fiscal,
 • corelarea salariilor bugetarilor cu salariile din industrie, astfel încât salariile din sectorul public să nu fie mai mari decât salariile din sectorul privat, pentru a preveni apariţia unor dicrepanţe nejustificate, generatoare de multiple efecte negative (inflaţie, falimente sau necompetitivitate la export, etc.),
 • stabilirea salariilor bugetarilor în cadrul unor limite minime şi maxime, pentru fiecare post, cu obligaţia plăţii salariului minim corespunzător postului şi cu criterii obiective de acordare în fiecare lună/trimestru a sumelor peste nivelul minim, în funcţie de responsabilităţile postului, munca efectiv depusă, cantitatea şi calitatea acesteia, rezultatele înregistrate şi contribuţia la realizarea scopului şi obiectivelor instituţiei publice, astfel încât să nu se plătească salarii egale, indiferent de activitatea desfăşurată şi performanţele înregistrate de fiecare bugetar în parte,
 • suspendarea măsurilor de creştere a salariilor unor categorii de bugetari până la aplicarea legii unitare a salarizării bugetarilor.

DSC_1205_1

            CNIPMMR consideră că este necesar ca aplicarea măsurilor de creştere a salariilor personalului bugetar să se realizeze după minim un an de la adoptarea noului Cod fiscal, după producerea efectelor măsurilor de stimulare a investiţiilor şi înfiinţarea de noi locuri de muncă, care să asigure generarea resurselor bugetare aferente unei creşteri susternabile a salariilor.
 1. Propunerile CNIPMMR privind urgentarea operaţionalizării schemei de ajutor de minimis

CNIPMMR solicită adoptarea măsurilor necesare operaţionalizării efective şi depline a schemei de ajutor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, respectiv:

 • la rectificarea bugetului de stat, alocarea de credite de plată pentru suma de 205.000 mii lei aferentă anului 2015 pentru operaţionalizarea schemei de ajuror de minimis,
 • plata tuturor deconturilor aferente acordurilor de finanţare încheiate în cadrul schemei de ajutor de minimis, neachitate până în prezent,
 • ridicarea clauzei suspensive pentru anul 2015 din acordurilor de finantare afectate de această clauză.

Sursa: Biroul de presă al CNIPMMR

Post Your Thoughts