S-au modificat procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre ANAF

Sursa: internet

Sursa: internet

Prin Ordinul 2108, se aduc câteva modificări procedurilor de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

În situaţia în care există fapte înscrise în cazier, pot fi depuse documente justificative din care să rezulte motivele care au stat la baza înscrierii în cazier a menţiunilor şi comisia va analiza, iar în cazul în care faptele respective nu sunt imputabile practicianului în insolvenţă, oferta nu va fi respinsă pentru acest motiv.

Aceste prevederi se aplică în mod corespunzător şi pentru asociatul/asociaţii coordonator/coordonatori care are/au fapte înscrise în cazierul fiscal sau judiciar.

O noutate adusă procedurilor este în legătură cu Comisia de agreare şi selecţie, care declară respinse ofertele care nu au întrunit un punctaj minim de 30 de puncte, faţă de 50 puncte prevăzute în vechea reglementare.

Sursa: internet

Sursa: internet

Referitor la documentele ce trebuie anexate scrisorii de intenţie a ofertantului către ANAF, este necesară dovada încheierii unui contract de muncă, de colaborare sau a existenţei unui raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte (spre deosebire de legislaţia anterioară care prevedea doar dovada unui contract de muncă pe durata nedeterminată)

De asemenea, la declaraţia pe proprie răspundere în ceea ce priveşte numărul de personal calificat şi de specialitate afectat procedurii, inclusiv practicieni în insolvenţă compatibili va fi ataşată câte o prezentare a fiecărei persoane şi dovada că are încheiat un contract de muncă, de colaborare sau că există un raport juridic cu ofertantul, pentru fiecare persoană în parte.

Sursa: www.monitoruloficial.ro

Articol realizat de Câmpeanu Mihnea,

Consilier Juridic CNIPMMR.

Post Your Thoughts