Modificari aduse regulilor privind inspectiile si certificarile in agricultura ecologica

Sursa: internet

Sursa: internet

Prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, s-au adus câteva modificări regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică.

Numai pentru anul 2015, termenul de eliberare a anexei la documentul justificativ în vederea accesării de către operatori a măsurii 214 “Plăţi de agromediu” , pachetul 5 “Agricultură ecologică”, este de 30 octombrie, în loc de 15 octombrie cum a fost şi va fi de obicei.

În cazul aplicării sancţiunii de control suplimentar, cheltuielile privind controlul suplimentar, suportate de către operator, se aplică în vederea verificării acţiunilor corective sau în caz de suspiciuni privind iregularităţi în activitatea operatorului.

În cazul sancţiunii majore de declasarea produsului/lotului/seriei de producţie, prin retragerea indicaţiilor privind metoda de producţie ecologică în etichetarea şi promovarea întregului lot ori a seriei de producţie sau în cazul impunerii retragererii lotului de produse afectate de declasare de pe piaţă şi controale suplimentare, în situaţia în care, în timpul inspecţiei, se constată că sunt prezente produse şi substanţe ce nu sunt incluse în anexele nr. I, II, V, VI, VII, VIII, VIII a şi IX din R(CE) nr. 889/2008, precum şi o manipulare sau procesare necorespunzătoare a produselor care afectează statutul acestora, se vor lua măsuri imediate de retragere a menţiunilor la metoda de producţie ecologică şi procesare.

În ceea ce priveşte sancţiunea de declasare a suprafeţei şi a produsului/lotului/seriei de producţie, aplicată suprafeţei totale, unei parcele sau unei părţi a acesteia, impunându-se retragerea indicaţiilor privind metoda de producţie ecologică în etichetarea şi promovarea întregului lot de producţie sau a seriei de producţie aferente suprafeţei respective şi reînceperea perioadei de conversie, în situaţia în care în timpul inspecţiei se constată că au fost folosite în tehnologia de cultură produse şi substanţe ce nu sunt incluse în anexele nr. I şi II din R(CE) nr. 889/2008, se va lua măsura declasării suprafeţei în cauză la statutul de convenţional, se vor declasa produsele obţinute la statutul de convenţional şi se va reîncepe perioada de conversie.

Sursa: internet

Sursa: internet

În cazul suspendării activităţii operatorului, prin interzicerea operatorului respectiv de a comercializa pentru o perioadă determinată produse cu indicaţii privind metoda de producţie ecologică în etichetare şi promovare, după încheierea perioadei de suspendare, organismul de inspecţie şi certificare va notifica imediat autoritatea competentă (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale) în legătură cu statutul operatorului în cauză, privitor la remedierea/neremedierea neconformităţilor care au condus la suspendare.

În situaţia în care operatorul a remediat neconformităţile, acesta va beneficia de statutul avut anterior suspendării. În situaţia în care operatorul nu a remediat neconformităţile, acesta va fi exclus, fiindu-i reziliat contractul şi retrăgându-i-se, în mod obligatoriu, toate documentele justificative eliberate operatorului (certificate) şi se va proceda concomitent la declasarea suprafeţei respective şi la declasarea produsului.

În cadrul procedurii de acordare a derogării de la durata perioadei de conversie, rezultatul determinărilor efectuate de către laboratoare acreditate conform SR EN ISO/CEI 17025 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”, asupra probelor de sol prelevate la cererea operatorului de pe parcelele pentru care se solicită derogare de la perioada de conversie.

Sursa: www.monitoruloficial.ro

Articol realizat de

Câmpeanu Mihnea, consilier juridic CNIPMMR.

Post Your Thoughts