Oportunitati de afaceri/dificultati cu care se confrunta IMM-urile la inceputul anului 2015

sursa: internet

Sursa: internet

În anul 2015, principalele oportunităţi în afaceri ale întreprinderilor mici şi mijlocii sunt: asimilarea de noi produse (66,25% ), fiind urmată de creşterea cererii pe piaţa internă (65,31%), realizarea unui parteneriat de afaceri (46,11%), penetrarea pe noi pieţe (32,95%), utilizarea de noi tehnologii (26,04%), obţinerea unui grant (17,45%) şi sporirea exporturilor (5,02%).

schema alina

Frecvenţa oportunităţilor de afaceri accesibile IMM-urilor din România în 2015

În anul 2015, întreprinzătorii/managerii din România se confruntă cu următoarele  dificultăţi: scăderea cererii interne (semnalată în 59,49% din IMM-uri), birocraţia (55,27%), fiscalitatea excesivă (54,47%), inflaţia (46,49%), controalele excesive (45,16%), corupţia (37,38%), concurenţa neloială (37,24%), accesul dificil la credite (21,89%), concurenţa produselor din import (19,20%), angajarea, pregătirea şi menţinerea personalului (19,13%), instabilitatea relativă a monedei naţionale (16,36%), calitatea slabă a infrastructurii (15,13%).

schema alina 2

Frecvenţa dificultăţilor majore cu care se confruntă IMM-urile

Aceste concluzii pe bazează pe chestionarea a 1375 de firme – micro, mici şi mjlocii – din toate ramurile de activitate, categoriile de vârstă şi regiunile de dezvoltare.

(Sursa: Carta Albă a IMM-urilor, ediţia 2015).

Capitol realizat de Conf. Univ. Dr. Ciprian Nicolescu

Articol prelucrat de Alina Truică, Analist economico-financiar CNIPMMR

Post Your Thoughts