Pozitia CNIPMMR privind noul Cod Fiscal

Conferință de presă
| București, 09 iulie 2015, Sediul Central CNIPMMR

reducere tvaPrincipalele 5 propuneri care au fost formulate şi susţinute de CNIPMMR şi care au fost valorificate şi incluse în noul Cod Fiscal adoptat:

  • Reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 19% şi menţinerea TVA de 9% la anumite servicii şi produse;
  • Menţinerea la 3% a impozitului pentru microîntreprinderi, cu eliminarea propunerii de impozitare suplimentară cu 1.530 lei pentru fiecare trimestru, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi;
  • Cotă redusă de 1% a impozitului pentru microîntreprinderile nou înfiinţate, pentru primii doi ani de la data înregistrării, dacă au cel puţin un salariat, care sunt constituite, pe o durată mai mare de 48 de luni iar acţionarii/asociaţii nu au deţinut titluri de participare la alte persoane juridice;
  • Eliminarea taxei pe construcţiile speciale de 1,5% din valoarea activelor;
  • Reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5%.

CNIPMMR îţi exprimă mulţumirea şi aprecierea pentru modul în care au fost analizate şi valorificate propunerile sale privind noul Cod fiscal în procesul legislativ, la nivelul iniţiatorului şi al comisiilor de specialitate din Parlamentul României.

Deşi vor exista şi creşteri ale unor contribuţii şi taxe (exp. un nou sistem de calcul al taxelor locale pe clădiri, în funcţie de destinaţie – rezidenţiale, nerezidenţiale sau mixte -, în locul actualului sistem care stabileşte cotele de impozit în funcţie de proprietar: persoană juridică sau fizică, cotele de impozit pentru clădiri rezidenţiale urmând a fi între 0,08 % şi 0,2%, faţă de cota actuală de 0,1 %, iar pentru cele nerezidenţiale între 0,2% şi 1,3%, contribuţiile de asigurări obligatorii pentru toate veniturile persoanelor care desfăşoară activităţi independente sau au drepturi de autor, chiar dacă obţin şi salarii), CNIPMMR consideră că noul Cod fiscal va avea un impact pozitiv asupra investiţiilor şi mediului de afaceri, prin simplificarea accesului la informaţii (având în vedere numeroasele modificări ale actualului Cod fiscal), prin reducerea generală a fiscalităţii şi stimularea investiţiilor.

Post Your Thoughts