Proiect de lege privind anularea unor obligaţii fiscale


Conferință de presă
| București, 18 iunie 2015, Sediul Central CNIPMMR

Referitor la Proiectul de lege privind anularea unor obligaţii fiscale înregistrat la Senat cu nr. L235/2015, care în forma sa iniţială cuprindea prevederi doar pentru întreprinzătorii din sectorul transporturilor internaţionale de aplicare a anulării diferenţelor de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării transfrontaliere, CNIPMMR a formulat propuneri de completare a sectoarelor de activitate pentru care să se aplice măsura amnistiei fiscale, având în vedere următoarele considerente:

  • numeroasele solicitări primite de la membrii CNIPMMR de rezolvare a problemei controalelor şi măsurilor excesive stabilite pentru întreprinderile cu salariaţi delegaţi transfrontalier, în special din sectorul construcţiilor, dar şi din sectorul petrolier;
  • rezultatele sondajului realizat pe portalul www.immromania.ro, la nivelul membrilor portalului şi ai CNIPMMR în perioada 12-23 Martie 2015, care a vizat stabilirea dificultăţilor cu care se confruntă IMM-urile în cazul delegărilor transfrontaliere;
  • necesitatea îndreptării situaţiilor apărute în practică din cauza interpretărilor diferite a legislaţiei actuale referitoare la acordarea drepturilor de care pot beneficia salariaţii în cazul executării de lucrări transfrontaliere, în speţă indemnizaţia de delegare/detaşare şi regimul fiscal al acesteia, având în vedere necorelările legislaţiei interne, respectiv a dispoziţiilor din Codul Fiscal, Codul Muncii şi din Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale;
  • necesitatea aplicării unui tratament fiscal egal pentru speţe şi motive identice: întreprinzătorii din sectorul transporturilor internaţionale şi întreprinzătorii din sectorul contrucţiilor/petrolier, care au executat lucrări în stăinătate, cu personal propriu;
  • necesitatea aplicării principiului „in dubio contra fiscum”, potrivit căruia în caz de orice dubiu asupra normei aplicabile, susceptibilă de interpretări ambigue sau multiple, sau privind existenţa faptului impozabil sau naturii acestuia, să se aplice situaţia cea mai favorabilă contribuabilului, pentru ca acesta să nu fie sancţionat pentru imperfecţiunile cadrului normativ
  • asigurarea premiselor necesare menţinerii în activitate a unor contribuabili viabili şi care s-au dovedit competitivi la nivel transfrontalier, pentru care au fost stabilite obligaţii fiscale de natura celor ce fac obiectul proiectului de lege în cuantum foarte mare şi prin recuperarea cărora s-ar putea ajunge la intrarea în insolvenţă/faliment a contribuabililor în cauză, cu consecinţe sociale şi economice deosebit de negative pentru sectorul construcţiilor şi economia României;
  • necesitatea evitării multitudinii de litigii generate de actele de control, costisitoare atât pentru contribuabilii contestatori cât şi pentru organele fiscale.

aministie fiscalaCNIPMMR îşi exprimă mulţumirea şi aprecierea deosebită pentru modul în care membrii comisiilor de specialitate din cadrul Senatului României au analizat şi valorificat propunerile IMM-urilor, astfel asigurând aplicarea unui regim fiscal nediscriminatoriu unor contribuabili aflaţi într-o situaţie fiscală identică şi menţinerea în activitate a unor IMM-uri viabile, care s-au dovedit competitive la nivel transfrontalier, cu evitatea consecinţelor sociale şi economice deosebit de negative în cazul insolvenţei/falimentului acestora.  

Propunerea CNIPMMR de completare a sectoarelor de activitate pentru care să se aplice măsura anulării diferenţelor de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal, ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării transfrontaliere a fost transmisă în data de 26.05.2015 membrilor Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din cadrul Senatului României, care au valorificat-o, extinzând sfera de aplicare a măsurii pentru toate sectoarele de activitate.

Propunerea CNIPMMR de susţinere a soluţiei Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a fost transmisă în data de 15.06.2015 membrilor Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului României

Post Your Thoughts