Pozitia CNIPMMR privind proiectele din cadrul Comisiei de privatizare

Poziţia CNIPMMR privind proiectele din cadrul Comisiei de privatizare a Consiliului Economic şi Social din 16.06.2015


Referitor la proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern Nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, a fost exprimat de CNIPMMR aviz favorabil, cu completarea dispoyițiilor art. 32 din Proiect, cu solicitarea includerii în componenţa Comisiei de monitorizare şi punere în aplicare a Planului naţional de investiţii a reprezentanţilor confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional.


avizReferitor la proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Rompetrol S.A. şi de constituire a unei Comisii pentru implementarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 2013 prin “Memorandumul de înţelegere” încheiat între statul roman şi The Rompetrol Group N.V., a fost exprimat de CNIPMMR aviz negativ, cu solicitarea prezentării notei de fundamentare a valorii minime de 200.000.000 $, stabilită pentru privatizarea a 26,6959% din capitalul social al societăţii, raportat la valoarea nominală a pachetului de acţiuni, valoarea de piaţă, profitul înregistrat în ultimii 5 ani, analiza corelativă cu preţul acţiunilor altor societăţi de rafinare a petrolului şi cu toate elementele necesare în determinarea valorii reale a acţiunilor.

De asemenea, avizul negativ a vizat și cuprinsul Notei de fundamentare, care menţionează că “nu este cazul” de modificări ale veniturilor bugetare plus/minus. O privatizare fără venituri bugetare nu se justifică. Tot în Nota de fundamentare se prevede şi că nu este cazul de cheltuieli bugetare, deşi art. 4, alin. (8) din Proiect prevede cheltuieli suportate de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, pentru coordonarea, pregătirea, implementarea şi monitorizarea tranzacţiei. Tot în Nota de fundamentare se menţionează și că nu sunt aspecte privind impactul social, deşi creşterea preţului benyinei/motorinei în urma privatizării va afecta populaţia şi economia. Se soliciă refacerea notei de fundamentare, cu prezentarea tuturor aspectelor şi efectelor  proiectului actului normativ.

Avizul negativ exprimat a vizat și prevederile art. 1, alin. (2) teza a doua, privind posibilitatea etapei licitaţiei olandeze la un preţ în scadere faţă de preţul din ofertă.

Post Your Thoughts