Lobby legislatie IMM

Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital
Nr 304/04.06.2015

lobby legislatie immCătre
Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

Cu privire la proiectul de lege privind anularea unor obligații fiscale (L235/2015) vă comunicăm faptul că acesta a fost adoptat de Comisia pentru buget, finanțe la data de 27 aprilie a.c. și a fost transmis Biroului permanent pentru a pentru a fi înscris pe ordinea de zi a Plenului Senatului. Raportul asupra proiectului de lege este publicat pe pagina oficială a Senatului, secțiunea proces legislativ, iar în anexă conține un amendament admis, prin care alineatul (1) al articolului 2 a fost modificat și are următorul cuprins:

Art.2. – (1) Se anulează diferențele de obligații fiscale principale și/sau obligațiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizație primită pe perioada delegării și detașării de către angajații care și-au desfășurat activitatea pe teritoriul altei țări, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iunie 2015 și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Adoptarea acestui a mendament a avut în vedere eliminarea riscului aplicării unui regim fiscal diferit și discriminatoriu unor contribuabili aflați într-o situație fiscală identică și asigurarea aplicării acestor dispoziții la toate categoriile de contribuabili în cazul cărora s-a procedat la recalificarea sumelor reprezentând indemnizație primită pe perioada delegării și detașării.

Atasament media: Adresa Parlament Comisia buget finante

Post Your Thoughts