STEP2SUCCESS: noutati mai 2015


Conferința de promovare și informare cu tema: Egalitatea de șanse pe piața muncii din România – realități și soluții de îmbunătățire

step2success-logoSTEP2SUCCESS – Promovarea egalităţii de şanse a femeilor pe piaţa muncii

Conferința, care a avut loc in data de 15 mai 2015 la Hotel Marshal Garden, București a avut ca tema centrala: Egalitatea de șanse pe piața muncii din Romania – realități și soluții de imbunatațire. In cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele studiilor și analizelor efectuate in cadrul proiectului pe acest subiect, insotițe de o dezbatere la care au participat reprezentanți ai sectorului privat, ai autoritaților, precum și ai ONG-urilor implicate in combaterea discriminarii

step2success
Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romnia (CNIPMMR) deruleaza in perioada mai 2014 – noiembrie 2015 proiectul STEP2SUCCESS – Promovarea egalitatii de sanse a femeilor pe piata muncii.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 si are un buget total de 7.592.140,52 lei.

Proiectul vizeaza sustinerea si imbunatatirea accesului si participarii femeilor pe piata muncii prin promovarea egalitatii de sanse si de gen in 4 regiuni de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, Centru, Nord Est si Sud prin facilitarea integrarii si reintegrarii pe piata muncii si cresterea oportunitatilor de angajare, prin actiuni pozitive de formare profesionala, asistenta pentru dezvoltarea unei afaceri si multiple actiuni de promovare, informare si constientizare. Formarea si asistarea unui numar mare de femei in cadrul acestui proiect va avea un efect pozitiv pe termen lung prin integrarea, reintegrarea, mentinerea si imbunatatirea pozitiei femeilor pe piata muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului constau in:

 1. Cresterea gradului de ocupare si integrare a femeilor pe piata muncii, prin cursuri de calificare si recalificare pentru minim 804 femei si cursuri de formare profesionala pentru TIC pentru 80 de femei din regiunile Bucuresti-Ilfov, Centru, Nord Est si Sud
 2. Stimularea antreprenoriatului feminin prin actiuni de suport precum programe de formare pentru competente antreprenoriale pentru 216 femei si asistenta pentru initierea unei afaceri pentru minim 100 de femei
 3. Derularea de activitati care urmaresc combaterea inegalitatilor si promovarea incluziunii sociale si economice a femeilor, prin derularea de cercetari, studii si analize privind segregarea bazata pe gen existenta pe piata muncii, dar si prin bunele practici privind egalitatea de sanse si elaborarea unui ghid
 4. Promovarea principiului egalitatii de sanse si de gen prin derularea de campanii de promovare, informare si de crestere a constientizarii adresate autoritatilor publice centrale si locale, partenerilor sociali si a altor persoane/organizatii cu atributii privind elaborarea politicilor pe piata muncii si guvernare teritoriala.

Principalele activitati care se vor derula pentru atingerea obiectivelor propuse sunt:

 • Organizarea a 4 campanii de promovare si informare privind egalitatea de sanse si gen adresate autoritatilor publice si locale si partenerilor sociali
 • Furnizarea unor programe de formare profesionala, la care vor participa minim 1.100 femei
 • Examinarea si certificarea a minim 935 de femei, participante la programele de formare profesionala
 • Furnizarea serviciilor de asistenta pentru initierea unei afaceri, pentru cel putin 100 de femei din grupul tinta
 • Infiintarea a minim 20 de noi afaceri de catre femeile care au participat la la asistenta pentru initierea unei afaceri
 • Dezvoltarea unei platforme online care va viza activitati de promovare, diseminare si creare a unor retele profesionale si inter-profesionale pentru femei
 • Activitati de promovare si informare permanenta a proiectului prin conferinte, comunicate, articole, buletine informative online, etc.

Citește mai multe despre proiect: 


Pentru mai multe informații ne puteți contacta:

 • CNIPMMR – Departament Proiecte – str. Dr. Lister nr. 51, sector 5
 • Telefon: 031 86 00 497; 031 86 00 498
 • E-mail: secretariat@smeprojects.ro

step2success logo mare

Post Your Thoughts