STEP2SUCCESS – invitatie Bucuresti, 15 mai 2015


INVITAȚIE conferință de promovare și informare cu temaEgalitatea de șanse pe piața muncii din România – realități și soluții de îmbunătățire

| București, 15 mai 2015, Hotel Marshal Garden

step2success logo mare

Avem plăcerea de a vă invita în data de 15 mai 2015, ora 10:00 la conferința de promovare și informare a proiectului STEP2SUCCESS din regiunea București-Ilfov.

Proiectul STEP2SUCCESS este implementat de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) în parteneriat cu Marketscope și vizează susținerea și îmbunătățirea accesului și participării femeilor pe piața muncii prin promovarea egalității de șanse și de gen.

Conferința are ca temă centrală Egalitatea de șanse pe piața muncii din România – realități și soluții de îmbunătățire.

În cadrul conferinței vor fi prezentate rezultatele studiilor și analizelor efectuate în cadrul proiectului pe acest subiect, însotițe de o dezbatere la care vor participa reprezentanți ai sectorului privat, ai autorităților, precum și ai ONG-urilor implicate în combaterea discriminării.

Evenimentul va avea loc în intervalul 10 – 13.30 la Hotel Marshal Garden, sala Ametist, Bucuresti. Precizăm că participarea dumneavoastră la acest eveniment este gratuită.

Confirmarea dumneavoastră de participare se poate face până la data de 14 mai 2015, ora 18.00, prin transmiterea unui e-mail cu datele de contact la adresa de email: ruxandra.circiu@smeprojects.ro sau la numărul de fax: 021 410 87 34, persoană de contact Ruxandra Circiu

steph


Obiective specifice:

 1. Creşterea gradului de ocupare şi integrare a femeilor pe piaţa muncii, prin cursuri de calificare şi recalificare pentru minim 660 femei şi cursuri de formare profesională pentru TIC pentru 120 de femei din regiunile Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord Est şi Sud
 2. Stimularea antreprenoriatului feminin prin acţiuni de suport precum programe de formare pentru competenţe antreprenoriale pentru 320 femei şi asistenţă pentru iniţierea unei afaceri pentru minim 100 de femei
 3. Derularea de activităţi care urmăresc combaterea inegalităţilor şi promovarea incluziunii sociale şi economice a femeilor, prin derularea de cercetări, studii şi analize privind segregarea bazată pe gen existentă pe piaţa muncii, dar şi prin bunele practici privind egalitatea de şanse şi elaborarea unui ghid
 4. Promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen prin derularea de campanii de promovare, informare şi de creştere a conştientizării adresate autorităţilor publice centrale şi locale, partenerilor sociali şi a altor persoane/organizaţii cu atribuţii privind elaborarea politicilor pe piaţa muncii şi guvernare teritorială

Principalele activităţi care se vor derula pentru atingerea obiectivelor propuse sunt:

 • Organizarea a 4 campanii de promovare şi informare privind egalitatea de şanse şi gen adresate autorităţilor publice şi locale şi partenerilor sociali
 • Furnizarea unor programe de formare profesională, la care vor participa minim 100 femei
 • Examinarea şi certificarea a minim 935 de femei, participante la programele de formare profesională
 • Furnizarea serviciilor de asistenţă pentru iniţierea unei afaceri, pentru cel puţin100 de femei din grupul ţintă
 • Înfiinţarea a minim 20 de noi afaceri de către femeile care au participat la la asistenţa pentru iniţierea unei afaceri
 • Dezvoltarea unei platforme online care va viza activităţi de promovare, diseminare şi creare a unor reţele profesionale şi inter-profesionale pentru femei
 • Activităţi de promovare şi informare permanentă a proiectului prin conferinţe, comunicate, articole, buletine informative online, etc.

s1Grupul tinta este format din:

 • 1100 femei care vor paticipa la programe de formare profesională, dintre care minim 935 femei vor obtine certificare
 • 100 femei din grupul tintă vor fi asistate pentru initierea unei afaceri, iar minim 20 vor initia afaceri
 • 100 femei pentru programe de formare profesională din care:
  • 440 femei (40% din GT) vor participa la programe de formare profesională pentru TIC si competente antreprenoriale (120 pentru TIC, 320 pentru competente antreprenoriale)
  • 660 vorparticipa la programe de calificare si recalificare

Citește mai multe despre proiect: 


Pentru mai multe informații ne puteți contacta:

 • CNIPMMR – Departament Proiecte – str. Dr. Lister nr. 51, sector 5
 • Telefon: 031 86 00 497; 031 86 00 498
 • E-mail: secretariat@smeprojects.ro

Post Your Thoughts