UEAPME: Barometrul IMMurilor Europene

”Barometrul IMM-urilor Europene” a crescut la 72.3 puncte, dar reflectă mai degrabă stagnare decât creștere

În perioada decembrie 2014 – februarie 2015, Uniunea Europeană a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (UEAPME) a realizat un sondaj în rândul membrilor săi din diferite regiuni ale Europei privind rezultatele înregistrate în semestrul al doilea din 2014 precum şi aşteptările mediului de afaceri pentru primul semestru al anului 2015. Indexul privind evoluţia mediului de afaceri a IMM-urilor a atins valoarea de 72,3 puncte procentuale, înregistrând o stagnare. În continuare IMM-urile şi meşteşugarii din Uniunea Europeană nu investesc şi nu angajează.

relatii-internationale-UEAPMEIndexul realizat de UEAPME, a crescut pentru al patrulea semestru consecutiv, atingând 72,3 puncte procentuale. Acest lucru înseamnă că indexul, care reprezintă media întreprinderilor care înregistrează rezultate stabile şi pozitive, este sub nivelul neutru de 70 puncte procentuale. Astfel, valoarea indexului sugerează că, în medie, IMM-urile şi meşteşugarii au rezultate relativ stabile şi aşteptări pozitive pentru viitor. Totuşi, dacă se analizează componenţa indexului, se poate observa că un număr mare de firme au înregistrat  rezultate neutre, un procent relativ scăzut înregistrând un trend pozitiv ceea ce indică faptul că IMM-urile din Europa sunt într-o etapă de stagnare şi aşteptare deât pe una de creştere.

Rezultatele din semestrul II 2014 nu au confirmat aşteptările pozitive estimate acum 6 luni, putând observa faptul că toti indicatorii de evaluare a afacerii au fost supraestimaţi: aşteptările IMM-urilor de acum 6 luni nu s-au materializat. În particular, putem observa că valorile comenzilor  şi cifrei de afaceri sunt 11.9 şi 8.3 puncte procentuale, mai puţin decât au fost iniţial estimate de IMM-uri, în timp ce rata ocupării forţei de muncă rămâne relativ stabilă ( -0.9 ).

Semne pozitive pentru anul 2015 însă nu suficiente pentru mai multe investiţii şi locuri de muncă. Prognozele pentru primele luni ale anului 2015 sunt relativ apropiate de rezultatele semestrului trecut. Situaţia generală se aşteaptă să se îmbunătăţească usor, în timp de rata de ocupare a forţei de muncă si investiţiile să scada cu 1.7 puncte procentuale ( -5.1 ) şi 3 (-11.3). O tendinţă ascendentă poate fi individualizată pentru preţuri, cifra de afaceri şi cerere, însă, în ciuda acestui fapt, ultimii doi indicatori  se aşteaptă să păstreze niveluri negative.

În general Barometrul IMM-urilor Europene confirmă faptul că economia Europei nu este încă ieşită din criză și are nevoie în continuare de masuri de susținere pentru a permite o revenire la o traiectorie de creștere sustenabilă. Numai dacă Europa îşi va crește semnificativ nivelurile de investiții, ratele de creștere economica, care sunt suficiente pentru a crea noi locuri de muncă și reducere șomajul, pot fi atinse.

Astfel, pentru a îmbunătăți competitivitatea și șansele de rate de creștere durabilă se recomandă :

  • Punerea în aplicare a reformelor necesare pentru dezvoltarea piețelelor de bunuri și servicii, pentru a crea noi oportunități de piață cu efecte pozitive pentru investiții, creștere economică și crearea de locuri de muncă
  • Îmbunătățirea cadrului legal pentru mediul de afaceri cu reglementări mai bune și administrări eficiente
  • Regândirea reformele piețelor financiare pentru a imbunatati capacitatea sectorului IMM de a servi economia reală
  • Asigurarea furnizării de forta de munca cu aptitudini și competențe solicitate de companii şi modernizarea pieței forței de muncă pentru a oferi companiilor mici flexibilitatea necesară
  • Asigurarea de investiții necesare în infrastructura publică, care sa permita afacerilor să fie competitive, să crească și să creeze locuri de muncă.

Citește mai mult:

 

Post Your Thoughts