Dificultati in cazul delegarilor transfrontaliere


Conferință de presă: sondaj CNIPMMR 
| București, 24 martie 2015, Sediul Central CNIPMMR

Sondaj realizat de portalul immromania.ro

Sondaj privind dificultățile IMM-urilor în cazul delegărilor transfrontaliere

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat în perioada 12-23 Martie 2015 o consultare, care a vizat stabilirea dificultăţilor cu care se confruntă IMM-urile în cazul delegărilor transfrontaliere sub forma unui sondaj pe portalul www.immromania.ro, la nivelul membrilor portalului şi ai CNIPMMR.

Respondenţii acestui sondaj sunt în proporţie de 75% microîntreprinderi şi 25% întreprinderi mici.

50% dintre respondenţi activează în zona Industriei, Comerţului şi Turismului, 37,5% sunt din domeniul Servicii, iar restul aparţin Brokerajului.

sondaj-delegari-tranfrontaliere-1

25% dintre respondenţi au declarat ca au avut salariaţi detaşaţi în stăinătate în ultimii 5 ani.

sondaj-delegari-tranfrontaliere-2

În ceea ce priveşte procedurile care trebuiesc parcurse de angajator anterior dispunerii detaşării transnaţionale, 80% dintre cei intervievaţi au aprecitat că acestea sunt birocratice, de durată şi costisitoare, restul respondenţilor considerându-le acceptabile sau neputând raspunde la această întrebare din lipsa cunoştinţelor.

sondaj-delegari-tranfrontaliere-3

 

Peste 85% dintre întreprinzători au precizat că nu au avut acces adecvat la informaţii publice centralizate privind condiţiile antreprenoriale din străinătate, condiţiile şi obligaţiile angajatorilor care detaşează transnaţional, inclusiv din punct de vedere fiscal şi plată a contribuţiilor sau la formalităţi administrative on-line pentru prestarea transfrontalieră de servicii.

10% au primit informaţii privind obligaţiile de angajator care detaşează transnaţional, inclusiv din punct de vedere fiscal şi plată a contribuţiilor la depunerea/primirea certificatului A1 de la Casa Naţională de Pensii şi Asigurări Sociale, iar 62,5% nu au primit informaţii privind obligaţiile de angajator care detaşează transnaţional, la nivel naţional, inclusiv din punct de vedere fiscal şi plata a contribuţiilor de la vreo institutie din România şi/sau la nivelul statului membru unde au detaşat personal.

Dificultăţile majore întâmpinate de către cei intervievaţi au constat în:

 • lipsa accesului la informaţii complete şi actuale privind prestarea serviciilor transfrontaliere
 • fiscalitatea excesivă
 • birocraţia ridicată şi procedurile consumatoare de timp şi bani.

Referitor la măsurile strict necesare pentru creşterea accesului IMM-urilor din România la servicii transfrontaliere, marea majoritatea a celor intervievaţi au considerat importantă reducerea fiscalităţii pentru IMM-uri, care prestează servicii în alt stat membru UE (37,5%), urmată de îmbunătăţirea legislatiei şi clarificarea obligaţiilor în România şi în fiecare stat membru este una dintre cele mai importante (25%) şi asigurarea accesului la informații complete şi actualizate pe un portal public privind prestarea de servicii transfrontaliere (25%).

sondaj-delegari-tranfrontaliere-4

 

95% consideră că nu este exercitată de către instituţiile cu atribuţii de control funcţia de prevenire şi acţiuni de informare corespunzătoare a contribuabililor cu privire la toate obligaţiile acestora.

Referitor la portalul www.edirect.gov.ro, 10% au răspuns că au accesat acest portal, însă consideră că acesta ar trebui îmbunătăţit întrucât nu conţine informaţii actualizate şi utile întreprinzătorilor.


Propunerile CNIPMMR privind gestionarea de către întreprinzători a detașărilor în spațiul UE versus delegație

Realizarea de campanii media de informare atât a angajaţilor cât şi a angajatorilor cu privire la:

 1. legislaţia aplicabilă în acest domeniu atât în România cât şi în statele UE;
 2. drepturile şi obligaţiile firmelor ce deleagă sau detaşează persoane în state UE;
 3. drepturile şi obligaţiile angajaţilor în deleagaţie sau în detaşare la firme  din state UE;
 4. interpretările incorecte ale legislaţiei româneşti din domeniu de către firme şi angajaţi versus aplicarea abuzivă a legislaţiei respective de către institutiile statului;
 5. dezbateri publice (televizate) între cele două părţi implicate: instituţii publice (ITM, ANAF) versus patronate pentru clarificarea tuturor punctelor divergente.
 6. dezbatere cu privire la generarea dumpingului social de către lucrătorii români ce nu respectă legislaţia europeană a detaşării.
 7. Implementarea la nivelul României a Manualului de punere în aplicare a directivei privind serviciile redactat de Serviciile Direcţiei Generale Piaţa internă şi Servicii
 8. Asigurarea de către portalul edirect.gov.ro a funcţiei de ghişeu unic şi portal care sa poata fi utilizat de furnizorii de servicii pentru:
 • a obţine informaţii detaliate cu privire la condiţiile antreprenoriale din străinătate sau din ţara lor de origine;
 • a realiza online formalităţile administrative pentru înfiinţarea unei întreprinderi;
 • a realiza online formalităţile administrative pentru prestarea transfrontalieră de servicii.

Modificarea legislaţiei româneşti cu privire la tratamentul fiscal al diurnelor şi detasărilor astfel încât să nu existe nici interpretări greşite ale firmelor şi nici abuzuri ale instituţiilor statului (ANAF). Codul fiscal art.21 pct.3 lit b. versus Titlul IX din Codul Fiscal şi Legea 344/2006 (Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul serviciilor transnaţionale) versus Codul Muncii.

Imbunatirea Codului fiscal prin dublarea plafonului actual neimpozabil pentru diurnele salariatilor detasati transfrontalier de catre intreprinzatori.

Simplificarea legislaţiei româneşti în vederea evitării interpretărilor greşite sau abuzive cu privire la poziţia detaşării faţă de delegare şi drepturile de detaşare faţă de cele de delegare.

Întrucât procedurile privind obţinerea aprobarilor necesare pentru lucrătorii români detaşaţi sunt foarte greoaie, este necesara cresterea transparentei, simplificarea birocratiei şi asigurarea celeritatii, prin respectarea unui termen de maxim 5 zile calendaristice pentru obtinerea aprobării.

Anunţarea unei poziţii ferme din partea statului Român în vederea protejării cetăţenilor în faţa abuzurilor/exceselor din partea unor instituţii guvernamentale din unele ţări UE faţă de persoanele care doresc să lucreze prin detaşare în aceste ţări sau sunt în delegaţie.

Întrucât procedurile privind obţinerea formularului A1 pentru lucrătorii români detaşaţi sunt foarte greoaie, solicităm simplificarea acestor proceduri şi posibilitatea obţinerii online a acestui formular într-un termen de maxim 5 zile calendaristice.

Necesitatea emiterii unui ghid de bune practici, în care ANAF şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice să se raporteze la legislaţia europeană, care este foarte clară în domeniu, astfel încât să se elimine interpretările. A se avea în vedere că, în general, ghidurile sunt emise cu titlu informativ, motiv pentru care se ajunge la interpretări. Acest lucru trebuie evitat prin aplicarea cu prioritate a legislaţiei europene şi schimbul de informaţii între statele comunitare.

Post Your Thoughts