Evaluarea situaţiei de ansamblu a IMM-urilor din România ~ semestrul I din 2014


Indicele Intreprenorial pe semestrul I din 2014: 11

Comparativ cu semestrul I din 2013, indică o evoluție nesatisfăcătoare a mediului de afaceri și a sectorului de IMM-uri. Menționăm că în semestrul I din 2013 indicele intreprenorial a avut valoarea 4,3.

Evaluarea semestrială a situaţiei de ansamblu a IMM-urilor se bazează pe INDICELE INTREPRENORIAL – calculat ca medie ponderată între:

În fiecare semestru,  Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România elaborează Evaluarea situaţiei de ansamblu a IMM-urilor din România pentru semestrul anterior. Analiza semestrială a mediului de afaceri, realizată pe baza a 24 de indicatori economici și a interviurilor pe un eșantion reprezentativ de întreprinzători, este coordonată de Prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu, Drd. Oana Mihaela Bâra, Drd. Mirabela Lavinia Borcoş.

Indicele intreprenorial Calificativ
-77 – 0 puncte Foarte nesatisfăcător
0 – 25 puncte Nesatisfăcător
25 – 50 puncte Satisfăcător
50 – 70 puncte Bun
Peste 70 de puncte Foarte bun

I. Indicele Mediului de Afaceri: 29ceea ce reflectă o evoluţie de ansamblu satisfăcătoare a mediului de afaceri în semestrul I din 2014.

Trebuie menţionat faptul că trendul indicelui este crescător. În semestrul I din 2013 acesta a înregistrat valoarea de 26 puncte.

Indicele mediului de afaceri se bazează pe evaluarea unui set de 13 indicatori statistici şi se obţine prin însumarea scorurilor corespunzătoare fiecărui indicator; valoarea maximă a acestui indice este de 100 de puncte.


1. Ritmul real de creştere a PIB-ului: 5
 • |scor maxim 15 |scor minim -8
 • A crescut cu 2,4% faţă de primul semestru al anului 2013.
2. Rata inflației: 8
 • |scor maxim 10 |scor minim -10
 • În semestrul I 2014, rata inflaţiei a fost 1,17%.
3. Rata şomajului: 6
 • |scor maxim 7 |scor minim -7
 • În semestrul I 2014, rata medie a şomajului a fost 5,35%.
4. Câștigul salarial mediu lunar net: 1
 • |scor maxim 6 |scor minim -6
 • A crescut cu 4,85% faţă de primul semestru al anului 2013.
5. Dinamica fiscalităţii pe forţa de muncă: 2
 • |scor maxim 7 |scor minim -6
 •  A rămas constantă
6. Dinamica impozitului pe profit: 1
 • |scor maxim 6 |scor minim -7
 • A rămas constant – 16%
7. Dinamica impozitului pe dividende: 1
 • |scor maxim 6 |scor minim -7
 •  A rămas constant – 16%
8. Dinamica numărului de impozite, taxe etc.: -2
 • |scor maxim 6 |scor minim -6
 • A crescut
9. Stabilitatea cursului de schimb: -1
 • |scor maxim 10 |scor minim -9
 • Moneda naţională s-a depreciat cu 1,65% comparativ cu EURO, faţă de primul semestru al anului 2013.
10. Gradul de acoperire a importului prin exporturi: 2
 • |scor maxim 6 |scor minim -5
 • În semestrul I 2014, gradul mediu de acoperire a fost 90,01%.
11. Rata dobânzii raportată la rata inflaţiei: 7
 • |scor maxim 7 |scor minim -7
 • În semestrul I 2014, rata medie a dobânzii a fost 3,54%.
12. Dinamica mărimii investiţiilor străine directe în România: -1
 • |scor maxim 7 |scor minim -3
 • Investiţiile au scăzut cu 10% faţă de primul semestru al anului 2013.
13. Riscul de țară: 0
 • |scor maxim 7 |scor minim -6
 • Riscul de ţară este B, conform Coface.
TOTAL Indicele Mediului de Afaceri (IMA): 29
 • |scor maxim 100 |scor minim -87

Indicele Mediului de Afaceri (IMA) Calificativ
-87 – 0 puncte Foarte nesatisfăcător
0 – 25 puncte Nesatisfăcător
25 – 50 puncte Satisfăcător
50 – 70 puncte Bun
Peste 70 puncte Foarte bun

II. Indicele Evoluției IMM-urilor: 1ceea ce reflectă o evoluţie de ansamblu nesatisfăcătoare a sectorului de IMM-uri.

Trebuie menţionat faptul că trendul indicelui este crescător. În semestrul I din 2013 acesta a înregistrat valoarea de -11 puncte.

Indicele Evoluției IMM-urilor se bazează pe evaluarea unui set de 11 indicatori și se obține prin însumarea scorurilor corespunzătoare fiecărui indicator; valoarea maximă a acestui indice este de 100 puncte.


1. Evoluţia numărului de societăţi comerciale înmatriculate la Registrul Comerţului: -5
 • |scor maxim 10 |scor minim -5
 • Numărul de înmatriculări a scăzut cu 23,64% faţă de primul semestru al anului 2013.
2. Evoluţia numărului de societăţi comerciale radiate: 2
 • |scor maxim 10 |scor minim -5
 • Numărul de radieri a scazut cu 0,6% faţă de primul semestru al anului 2013.
3. Evoluţia numărului de IMM-uri care au obţinut profit: -1
 • |scor maxim 10 |scor minim -5
 • Numărul de IMM-uri cu profit a scăzut cu 1,2% faţă de primul semestru al anului 2013.
4. Evoluţia numărului de IMM-uri care au înregistrat pierderi: -1
 • |scor maxim 10 |scor minim -1
 • Numărul de IMM-uri cu pierderi a crescut cu 1,8% faţă de primul semestru al anului 2013.
5. Evoluţia datoriilor totale ale IMM-urilor: -1
 • |scor maxim 10 |scor minim -5
 • Au crescut în medie cu 4,58% faţă de primul semestru al anului 2013.
6. Evoluţia cifrei de afaceri medii pe un IMM: 1
 • |scor maxim 5 |scor minim -5
 • A crescut în medie cu 1,67% faţă de primul semestru al anului 2013.
7. Evoluţia profitului mediu pe un IMM: -2
 • |scor maxim 9 |scor minim -9
 • A scăzut în medie cu 4,32% faţă de primul semestru al anului 2013.
8. Evoluţia pierderii medii pe un IMM: 2
 • |scor maxim 9 |scor minim -9
 • A scazut în medie cu 1,87% faţă de primul semestru al anului 2013.
9. Evoluţia numărului mediu de salariaţi din IMM-uri: -2
 • |scor maxim 6 |scor minim -6
 • A crescut în medie cu 0,67% faţă de primul semestru al anului 2013.
10. Evoluţia investiţiilor realizate de IMM-uri: -1
 • |scor maxim 11 |scor minim -5
 • Au scăzut în medie cu 3,04% faţă de primul semestru al anului 2013.
11. Evoluţia volumului exporturilor din sectorul privat: 5
 • |scor maxim 10 |scor minim -5
 • Au crescut în medie cu aprox. 5% faţă de primul semestru al anului 2013.
TOTAL  Indicele Evoluției IMM-urilor (EvoIMM): 1
 • |scor maxim 100 |scor minim -64

Indicele Evoluției IMM-urilor (EvoIMM) Calificativ
-64 – 0 puncte Foarte nesatisfăcător
0 – 20 puncte Nesatisfăcător
20 – 45 puncte Satisfăcător
45 – 70 puncte Bun
Peste 70 puncte Foarte bun

III.Aprecierea întreprinzătorilor cu privire la situația firmei proprii în semestrul curent comparativ cu semestrul anterior: -11 ceea ce reflectă o evoluţie de ansamblu foarte nesatisfăcătoare a sectorului de IMM-uri.

Trebuie menţionat faptul că trendul indicelui este crescător. În semestrul I din 2013 acesta a înregistrat valoarea de -21 puncte.

Aprecierea întreprinzătorilor Procent
Mai bună (x%) 25%
La fel (y%) 39%
Mai slabă (z%) 36%
SOLD -11%

Soldul astfel obţinut (-11) reprezintă punctajul care caracterizează aprecierea întreprinzătorilor.

Evoluția indicelui aprecierii întreprinzătorilor

evolutia indicelui intreprinzatorilor 2014 semestru 1


Atasament media PDF:

Post Your Thoughts