Responsabilitate Socială Corporatistă – activităţi de sprijinire a întreprinderilor din România


web_logo_roSeminar național de informare: CSR for ALL – Responsabilitate Socială pentru TOȚI!
| București, 29 mai 2014, Hotel Novotel


Responsabilitate Socială Corporatistă – activităţi de sprijinire a întreprinderilor din România

csr for allConsiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a organizat in data de 29 mai 2014, la Hotel Novotel Bucarest City Centre din Bucuresti, un seminar national de informare in cadrul proiectului CSR for ALL – „Resposansabilitate Sociala pentru TOTI”, finantat de Comisia Europeana prin Instrumentul de Preaderare IPA cu scopul de a lansa o dezbatere in ceea ce priveste necesitatea activitatilor de responsabilitate sociala in intreprinderi.

La eveniment au participat 105 de persoane, iar printre invitatii care s-au adresat intreprinzatorilor s-au numarat: dl Dragos Dehelean – Coordonatorul portalului ResponsabilitateSociala.ro; dna Rodica Lupu – Manager, Actionam responsabil – Reteaua Sociala RSC; dl Mircea Purcaru – Vicepresedinte, Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România, precum si o serie de formatori in domeniul responsabilitatii sociale care au participat la trainingul organizat de CNIPMMR.

„Apropo de practicile responsabile, de scepticismul care exista nu doar in România, ci peste tot in lume, vorbim de ani de cercetare asupra efectelor si a beneficiilor practicilor de CSR. Toate aceste cercetari au demonstrat faptul ca de-a lungul timpului exista o predispozitie atât a clientilor cât si a liderilor de opinie si a altor stakeholderi de a recompensa o companie care are practici responsabile sau de a o sanctiona pe cea care are un comportament iresponsabil. Astazi, as dori sa vorbesc despre doi vectori importanti si anume presiunea pe care o exercita companiile mari in lantul lor valoric. Daca ne referim la IMM-uri, ne referim la companii care exporta, care au contact direct cu consumatorul final. O a doua presiune este legata de legislatia Uniunii Europene si din ce in ce mai multe prevederi care faciliteaza accesul la achizitii publice, care pun conditii legate de managementul deseurilor, eficienta energetica, chestiuni care ne afecteaza direct.” (Dragos Dehelean – Coordonator ResponsabilitateSociala.ro).

Managerul Retelei RSC-Actionam responsabil, dna Rodica Lupu, a punctat faptul ca responsabilitate sociala nu mai este optionala si nici un cost suplimentar. Transformarea continua a mediului de afaceri, nivelul crescut de competitivitate si diminuarea resurselor naturale de care dispunem, instabilitatea mediului economic si a celui politic reprezinta factori care fac necesara implementarea unor noi modele de business. „ROI-ul pentru un program strategic de responsabilitate sociala in rândul angajatilor poate ajunge la de pâna la 6 ori valoarea investitiei.”, a declarat Rodica Lupu.


Evenimentul a fost organizat in cadrul proiectului proiectului CSR for ALL, finantat de Comisia Europeana in cadrul programului de pre-aderare IPA.

Scopul proiectului:

 • Obiectivul general este sã contribuie la dinamizarea organizațiilor societãții civile care au capacitate de a influența procesele decizionale și politice și care participã activ la dezbateri publice privind democrația, drepturile omului, incluziunea socialã și statul de drept.

Obiectivele specifice sunt:

 • Sã creascã gradul de conștientizare și sã întãreascã capacitatea rețelelor de organizații patronale din regiunea Balcanilor cu scopul de a îmbunãtãți participarea lor la dialogul social (precum și influența lor asupra procesului de reformare a sectorului public) la nivel național și internațional
 • Sã creascã gradul de conștientizare și sã întãreascã capacitatea rețelelor de organizații patronale din regiune în vederea ghidãrii întreprinderilor spre efecte pozitive asupra societãții și spre integrarea obiectivelor sociale, de mediu, a drepturilor omului și preocupãrilor pentru consumatori în activitãțile lor profesionale și în strategia de business.

Grupuri tinta:

 • Grupul țintã al proiectului este reprezentat de patroni, angajați, întreprinderi (IMM-uri și companii mari), organizații patronale, sindicate, instituții guvernamentale, instituții UE, alte ONG-uri interesate, universitãți, rețele regionale și internaționale, grupuri de protecție a mediului, activiști sociali, jurnaliști și societatea civilã.

Activități:

 • Analiza situației actuale în țãrile partenere
 • Crearea și implementarea pachetului de sprijin pentru întãrirea capacitãții organizațiilor patronale privind RSC
 • Consolidarea capacitãții organizațiilor patronale în domeniul RSC
 • Activitãți de diseminare

Rezultatele estimate sunt:

 • Pachetul de sprijin pentru întãrirea capacitãții organizațiilor patronale privind RSC. Acesta are în vedere susținerea întreprinderilor, influențarea procesului de luare a deciziilor și dezvoltarea unor programe strategice comune;
 • Consolidarea capacitãții organizațiilor patronale în domeniul RSC în scopul de a efectua consultãri în timp util cu alte pãrți interesate, inclusiv organisme guvernamentale și rețele internaționale;
 • Criterii de selecție pentru cele mai bune practici identificate în domeniul RSC și aplicate la nivel local, în conformitate cu cele mai recente evoluții ale UE, în scopul de a promova rezultate durabile și inițiative inovatoare;
 • Creșterea gradului de conștientizare a întreprinderilor și a altor pãrți interesare în diverse arii tematice ale RSC prin dezvoltarea de strategii ale organizațiilor patronale și acțiuni cu vizibilitate și de diseminare.

Citește mai multe despre proiect: 


Pentru mai multe informații ne puteți contacta:

 • CNIPMMR – Departament Proiecte – str. Dr. Lister nr. 51, sector 5
 • Telefon: 031 86 00 497; 031 86 00 498
 • E-mail: secretariat@smeprojects.ro

csr-for-all

Post Your Thoughts