SONDAJ PRIVIND IMPACTUL MAJORĂRII ACCIZEI LA CARBURANŢI ASUPRA SECTORULUI DE IMM-URI DIN ROMÂNIA

I. SONDAJUL REALIZAT DE PORTALUL WWW.IMMROMANIA.RO

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat în perioada:16 ianuarie – 22 ianuarie 2014 o consultare ce vizează oportunitatea şi efectele majorării accizei la carburanţi şi posibilele efecte ale acesteia asupra sectorului de IMM-uri din România, sub forma unui sondaj derulat prin intermediul portalului www.immromania.ro şi la nivelul membrilor portalului şi ai CNIPMMR.

Respondenţii acestui sondaj sunt în proporţie de 71% microîntreprinderi, 26% întreprinderi mici şi 3% întreprinderi mijlocii. 

Structura IMM-urilor chestionate în funcţie de domeniul de activitate se prezintă astfel: 41% – servicii, 18% – industrie, 15% – comerţ, 9% – transporturi, 6% – construcţii şi 6% – agricultură

La întrebarea, „Cum vă va afecta majorarea accizei la carburanţi în 2014?”, 76% dintre cei chestionaţi consideră că majorarea accizei la carburanţi îi va afecta în mare măsură, în timp ce restul de 24% indică un impact moderat.

Întreprinzătorii chestionaţi au indicat următoarele efecte pe care măsura majorării accizei la carburanţi le va avea asupra afacerii lor: reducerea dimensiunii afacerii (59%), menţinerea afacerii la dimensiunile actuale (24%), închiderea afacerii (15%) şi  extinderea moderată a afacerii (3%).

La întrebarea, „Cu cât consideraţi că vor creşte preţurile produselor/serviciilor companiei dvs. ca rezultat al majorării accizei la carburanţi?”: toţi respondenţii consideră că majorarea accizei va avea efect direct privind creşterea preţurilor: 74% dintre respondenţi previzionând o majorare de peste 3% a preţurilor produselor şi serviciilor realizate de compania lor, 24% dintre respondenţi indicând o creştere de peste 10%.

IMM-urile care au răspuns la chestionar au punctat câteva zone ale afacerii lor care vor fi afectate cel mai puternic de majorarea accizei la carburanţi: relaţia cu clienţii (79%), reducerea costurilor (53%), relaţia cu furnizorii (38%), diminuarea numărului de salariaţi (38%), realizarea de produse/servicii noi (24%) şi introducerea de noi procese tenhologice (6%).

Referitor la magnitudinea impactului pe care creşterea accizei la carburanţi o va avea asupra dinamicii obligaţiilor financiare ale IMM-urilor, întreprinzătorii chestionaţi previzionează creşterea semnificativă a mărimii creditelor de la bancă – în proporţie de 18%, a datoriilor către furnizori – 24%, a datoriilor clienţilor către firmă – 32% şi a mărimii CAS-ului, TVA-ului, impozitelor, etc. neplătite – 32%.

La întrebarea, „Ce altă măsură consideraţi că ar fi trebuit adoptată în locul majorării accizei la carburanţi?”, 47% dintre IMM-uri au solicitat reducerea cheltuielilor bugetare, 35% – măsuri ferme pentru reducerea evaziunii fiscale şi creşterea gradului de colectare, fiind punctată şi importanţa absorbţiei rapide a fondurilor europene pentru lucrări de investiţii şi creşterea redevenţelor pe resursele naturale. 

II. POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND MAJORAREA ACCIZEI LA CARBURANŢI ASUPRA SECTORULUI DE IMM-URI DIN ROMÂNIA

Pornind de la rezultatele sondajului privind multiplele efecte negative pe care majorarea accizei la carburanţi le-ar avea asupra sectorului de IMM-uri din România, CNIPMMR solicită următoarele:

  • Luarea în consideraţie a opiniei IMM-urilor privind oportunitatea adoptării unor măsuri cu implicaţii fiscale;
  • Realizarea unor studii de impact şi a Testului IMM înainte de adoptarea modificărilor cadrului legal;
  • Abordarea procesului de modificare şi perfecţionare a legislaţiei în vigoare din perspectiva  necesităţii relansării economice prin stimularea investiţiilor, crearea de noi locuri de muncă şi creşterea absorbţiei fondurilor europene.

 

Post Your Thoughts