Solicitările membrilor CNIPMMR către viitorii primari

Conferință de presă

Membrii CNIPMMR solicită luarea în considerare de către viitorii Primari a următoarelor priorităţi pentru mediul de afaceri şi pentru IMM-uri în relaţia cu autorităţile publice locale:

 1. Susţinerea sectorului IMM-urilor şi adoptarea de măsuri pentru relansarea procesului investiţional la nivel local şi pentru crearea de noi locuri de muncă;
 2. Implicarea autorităţilor locale şi susţinerea de către acestea a realizării de parcuri industriale, clustere, platforme tehnologice, crearea de societăţi comerciale inovative (start-up, spin-off);
 3. Realizarea de investiţii de anvergură la nivel local în parteneriat public privat (PPP);
 4. Reducerea taxelor locale pentru microîntreprinderi şi întreprinderile mici şi diminuarea parafiscalităţii la nivel local;
 5. Atragerea de către autorităţile locale a finanţărilor din fondurile europene, pentru proiecte privind dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale şi a altor proiecte necesare la nivel local;
 6. Simplificarea birocraţiei şi îmbunătăţirea relaţiei autorităţilor publice locale cu IMM-urile;
 7. Asigurarea transparenţei decizionale, consultarea permanentă a organizaţiilor IMM-urilor şi valorificarea propunerilor acestora;
 8. Asigurarea creşterii participării IMM-urilor la procedurile de achiziţii publice realizate de autorităţile publice locale: obligativitatea împărţirii în loturi mai mici a obiectului achiziţiei pentru a fi accesibil IMM-urilor, garanţii de participare şi bună execuţie mai mici pentru IMM-uri, acordarea de avansuri, etc.;
 9. Susţinerea realizării unor pieţe tradiţionale şi reţele de colectare în vederea distribuţiei produselor tradiţionale şi locale realizate de IMM-uri, micii agricultori şi meşteşugari, inclusiv prin atragerea de finanţări din fonduri structurale;
 10. Susţinerea şcolilor întreprenoriale şi manageriale (de formare a culturii întreprenoriale şi de dezvoltare a capacităţii persoanelor de a iniţia şi conduce afaceri);
 11. Facilitarea accesului IMM-urilor locale la reţelele de utilităţi;
 12. Măsuri de reducere a costului utilităţilor pentru IMM-uri, prin acţiuni comune a autorităţilor publice locale şi a organizaţiilor de IMM-uri;
 13. Susţinerea promovării produselor tradiţionale şi locale realizate de IMM-uri, inclusiv de micii agricultori şi meşteşugari;
 14. Susţinerea exporturilor IMM-urilor;
 15. Inventarierea spaţiilor comerciale disponibile şi asigurarea accesului IMM-urilor la acestea;
 16. Concesionarea terenurilor disponibile pentru proiecte care să asigure crearea de noi locuri de muncă şi pentru investiţii productive;
 17. Gestinarea transparentă şi eficientă a banilor publici, eliminarea clientelismului politic şi a corupţiei. 

Post Your Thoughts