Modalități de creștere a atractivității mediului de afaceri

Conferință de presă

Modalități de creștere a atractivității mediului de afaceri, condiționate de prevederile Codului Fiscal

PROPUNERILE CNIPMMR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A DISPOZIŢIILOR CODULUI FISCAL

 1. Îmbunătăţirea reglementărilor privind TVA-ul, inclusiv reducerea TVA-ului de la 24%, la 18%;

 2. Menţinerea cotei unice de impozitare la nivelul de 16% sau reducerea ei la 10%, potrivit modelului din Bulgaria, pentru atragerea investitorilor;

3. Reducerea fiscalităţii asupra forţei de muncă cu 5 puncte procentuale;

4. Reglementarea plăţii TVA la încasarea facturilor, prin punerea în aplicare a art. 66 din Directiva 112/2006/CE şi valorificarea bunelor practici europene în domeniu din Marea Britanie, Suedia, Estonia şi Slovenia, cu modificarea în regim de urgenţă a Codului fiscal.

Se propune aplicarea măsurii plăţii TVA-ului la data încasării c/v facturii în 3 etape:

 • Semestrul II al anului 2012 (începând cu data de 1.06.2012): reglementarea dreptului de colectare a TVA-ului la încasarea facturilor pentru operaţiunile efectuate de microîntreprinderi şi în contractele de achiziţie publică;
 • Semestrul I al anului 2013: reglementarea dreptului de colectare a TVA-ului la încasarea facturilor pentru operaţiunile efectuate şi de către întreprinderile mici;
 • Semestrul II al anului 2013: reglementarea dreptului de colectare a TVA-ului la încasarea facturilor pentru operaţiunile efectuate şi de către întreprinderile mijlocii.

5. Reglementarea eliminării impozitului pe profitul reinvestit, pentru relansarea procesului investiţional, cu efecte pozitive asupra bugetului de stat (veniturile din TVA, impozit şi contribuţii obligatorii de asigurări sociale fiind mai mari decât cele din impozitul pe profit);

 6. Recalcularea redevenţelor pentru concesionarea resurselor naturale, prin creşterea impozitului pentru profiturile obţinute din aceste activităţi;

7. Simplificarea birocraţiei fiscale şi îmbunătăţirea reglementărilor privind deducerile:

 • declararea şi plata trimestrială a impozitului pe salarii şi a contribuţiilor sociale pentru ONG-uri, patronate şi sindicate;
 • revenirea la deducerea integrală a cheltuielilor cu combustibilul pentru vehiculele utilizate pentru deplasări în interes de serviciu;
 • reducerea sub 150 a celor 244 declaraţii fiscale şi nefiscale;
 • comasarea declaraţiilor pe termen mediu;
 • asigurarea opţiunii de transmitere on-line către ANAF a tuturor declaraţiilor.

8. Introducerea bunelor practici ale UE privind activităţile de cercetare-dezvoltare, prin:

 • creşterea plafonului deducerii suplimentare la calculul impozitului pe profit pentru cheltuielile de cercetare – dezvoltare de la 20% la 50 % pentru întreprinderile mari şi 75 % pentru IMM-uri;
 • deducerea suplimentară din baza impozabilă a 50 % din totalul veniturilor obţinute din valorificarea brevetelor de invenţie rezultate din activităţile de C-D derulate în regie proprie sau subcontractate sau
 • reglementarea deductibilităţii totale a cheltuielilor cu investiţii (echipamente, licenţe software) la momentul achiziţiei, dacă acestea sunt efectuate în scopul desfăşurării activităţilor de cercetare-dezvoltare (proiect depus de CNIPMMR la Ministerul Finanţelor Publice).

 9. Înregistrarea şi calcularea penalităţilor aferente pentru contribuţiile obligatorii corespunzătoare drepturilor salariale în cadrul proiectelor cu finanţare din fonduri structurale, doar în condiţiile culpei plătitorului, cu exceptarea cazurilor de întârziere a plăţilor din partea autorităţilor de implementare.

Post Your Thoughts