Convenția Națională a CNIPMMR ~2012~


Ediția a VI-a 

conventie-1Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional pentru IMM-uri, a organizat sâmbătă, 21 aprilie 2012, la Centrul Internaţional de Conferinţe ,,Casino Sinaia”lucrările celei de aVI-a Convenţii Naţionale, eveniment care are loc odată la 4 ani şi la care au participat un număr de 168 delegaţi, reprezentând cei 86 membri plini (federaţii regionale şi sectoriale) şi membri asociaţi afiliaţi la CNIPMMR.
Principalii invitaţi care au participat la lucrările Convenţiei Naţionale au fost:

 • D-na Claudia Boghicevici – Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
 • D-l Ioan Hidegcuti – Preşedinte FRC;
 • D-l Aurel Şaramet – Presedinte FNGCIMM;
 • D-l George Constantin Păunescu – Presedinte ACPR;
 • D-l Florian Costache – Preşedinte CES;
 • D-l Ioan Cristian Haiduc – Preşedinte AIPPIMM;
 • D-l Danteş Bratu – Inspector Şef – Inspecţia Muncii;
 • D-na Daniela Vulcan – Director General CECCAR
 • D-l Jean Istasse – Director General S.C. SODEXO Pass România.

conventie-2D-na Claudia Boghicevici – Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a prezentat priorităţile ministerului şi acţiunile viitoare vizând: Planul naţional de ocupare, parteneriate cu mediul privat, reducerea şomajului tinerilor, creşterea absorbţiei fondurilor structurale, susţinerea angajarilor pe piaţa muncii, promovarea Legii meşteşugarilor, având ca obiectiv stimularea meşteşugurilor şi importanţa dialogului social şi a partenerilor sociali.

Ceilalţi invitaţi la lucrările celei de-a VI-a Convenţii Naţionale a CNIPMMR au susţinut discursuri, prin care au salutat evenimentul, şi-au exprimat aprecierea pentru activitatea CNIPMMR, subliniind contribuţia acestuia la dezvoltarea sectorului IMM-urilor şi a mediului de afaceri şi au subliniat importanţa dialogului social şi a organizaţiilor patronale.

În cadrul Convenţiei Naţionale a CNIPMMR s-au prezentat şi aprobat următoarele documente:

 • Raportul de activitate al CNIPMMR în perioada 2008-2012;
 • Strategia CNIPMMR pentru perioada 2012-2016;
 • Raportul financiar pentru perioada 2008-Trim. I 2012;
 • Raportul Comisiei de cenzori;
 • Modificarea şi completarea statutului CNIPMMR;
 • Ratificarea convenţiilor naţionale si internaţionale încheiate în perioada 2008 – 2012.

conventie-3De asemenea, în cadrul celei de-a VI-a Convenţii Naţionale a CNIPMMR au avut loc alegeri pentru următorii 4 ani, stabilindu-se componenţa organismelor de conducere, astfel:

În funcţia de preşedinte al CNIPMMR a fost reales dl. Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu, iar în funcţia de Prim vicepreşedinte, a fost reales dl. Ioan Mintaş.

2. Vicepreşedinţii aleşi au fost următorii:

 • D-l. Tibişor Marian Miron pentru domeniul dezvoltare teritorială şi dezvoltare sectorială
 • D-l. Marinel Dănuţ Mureşan pentru domeniul politici monetare, financiare, fiscale, proiecte şi finanţări
 • D-l. Liviu Rogojinaru pentru domeniul relaţii internaţionale şi promovare afaceri
 • D-l. Iulian Aurel Gropoşilă pentru formare profesională, inovare, cercetare şi servicii pentru IMM-uri
 • D-l. Florea Pîrvu pentru domeniul dialog social şi relaţii industriale
 • D-l. Neculai Viţelaru pentru domeniul relaţia cu autorităţile publice centrale (ministere, Guvern, Parlament), care asigură şi îndeplinirea funcţiei de Vicepreşedinte, în calitatea sa de Preşedinte al Federaţiei Regionale a IMM Regiunea Nord – Est
 • D-na. Liliana Agheorghicesei pentru domeniul promovare afaceri (inclusiv misiuni de afaceri)
 • D-l. Marian Filimon pentru domeniul probleme agro-industriale şi mediu
 • D-na Sebahat Kaya pentru domeniul promovarea întreprenoriatului feminin
 • D-l. Florin Nicolae Jianu pentru domeniul dezvoltarea şi susţinerea activităţii tinerilor întreprinzători

3. Vicepreşedinţii de drept ai CNIPMMR sunt, potrivit prevederilor statutare preşedinţii federaţiilor regionale şi sectoriale afiliate la CNIPMMR, următorii:

 • D-l. Radu Bălănean, Preşedinte al Federaţiei Patronale a IMM din Regiunea Centru
 • D-l. Augustin Feneşan, Preşedinte al Federaţiei Patronale a IMM din Regiunea Nord-Vest
 • D-l. Mircea Purcaru, Preşedinte al Federaţiei Regionale a IMM-urilor Vest
 • D-l. Corneliu Tănase, Preşedinte al Federaţiei Regionale a IMM-urilor Bucureşti Ilfov
 • D-l. Valentin Cristea, Preşedinte al Federaţiei Patronatelor din Regiunea Oltenia
 • D-l. Ion Glişcă, Preşedinte al Federaţiei Regionale a IMM – Muntenia
 • D-l. Sorin Minea, Preşedinte al Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentară, reprezentativă la nivel sectorial

Membrii Consiliului Permanent aleşi au fost:

 • D-l. Gabriel Ştefan Cozma
 • D-l. Florin Mihai
 • D-l. Paraschiv Ionescu
 • D-l. Doru Munteanu
 • D-l. Ioan Piţurescu
 • D-l. Virgil Daniel Popescu
 • D-l. Ion Roman

conventie-4Partenerii evenimentului au fost: Fondul Român de Contragarantare S.A., Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), S.C. Raiffeisen Bank S.A., S.C. Sodexo Pass România S.R.L., Renault, Institutul Naţional pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (INIMM), Primăria Sinaia, Grupul de Susţinere Proiect Roşia Montană, Rompescaria, Spring Harghita, Zarea.
Cu acest prilej a fost adoptată Rezoluţia celei de-a VI-a Convenţii Nationale a CNIPMMR, pe care o transmitem ataşat.


Citește mai multe despre noi în:

Post Your Thoughts