ANTREMAN: „Înfiintarea Școlii de Studii Antreprenoriale și Manageriale – modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului în România”

Achiziții publice

Nr. 88dp din 30.01.2012

Anunţ participare
Servicii de catering pentru 150 de persoane – Cod CPV 55520000-1

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mjlocii din Romania (CNIPMMR), cu sediul in Bucureşti, Piaţa W.Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1 şi punct de lucru în Bucureşti, Str. Dr. Lister, Nr. 51, Sector 5, in cadrul proiectului ANTREMAN – „Infiintarea Scolii de Studii Antreprenoriale si Manageriale – modalitate inovativa de promovare a antreprenoriatului in Romania”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/60896, doreste achizitionarea de servicii de catering  – Cod CPV 55520000-1 prin procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei, conform  Instrucţiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU.

Obiectul contractului consta in achizitionarea serviciilor de catering pentru 150 de persoane, in condiţiile documentatiei de atribuire, in Bucuresti, pentru data de 15 Februarie 2012.

Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Documentatia pentru participarea la procedura de achizitie poate fi obtinuta la cerere de la sediul achizitorului sau prin e-mail cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugati sa contacteze achizitorul pentru informatii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 031/860 04 97, mobil: 0758099666, email: gabriela.ciuciula@smeprojects.ro, persoana de contact: Gabriela Ciuciulă.

Data limita pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR din Str. Dr. Lister nr. 51, sector 5, cod 050542, Bucuresti este 06.02.2012, ora 12.00.

Nr. 110dp/02.02.2012

Clarificări documentaţie atribuire Nr. 87dp/30.01.2012
Având în vedere clarificările solicitate de operatorul economic SC MAIA CATERING SRL pe mail, la adresa gabriela.ciuciula@smeprojects.ro, la data de 02.02.2012, 13:54  privind documentaţia pentru atribuirea contractului având ca obiect achiziţionarea de servicii de catering Cod  CPV 55520000-1 în cadrul proiectului ANTREMAN – „Înfiinţarea Şcolii de Studii Antreprenoriale şi Manageriale – modalitate inovativă de promovare a antreprenoriatului în România”, vă facem cunoscute următoarele întrebări şi clarificări:
Referitor la cererea :
Nr. 87dp/30.01.2012
DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA
catering Cod  CPV 55520000-1Întrebări:

  1. Care va fi efectiv termenul de plata – 30 de zile ca in documentatie sau se poate si ceva mai mic?
  2. Oferta trebuie depusa in scris, in plic la adresa indicata sau se poate si pe mail / fax?
  3. Trebuie sa fac o observatie foarte importanta legata de procedura de atribuire: chiar daca alegerea furnizorului se va face cu cel mai mic prêt va trebui cumva sa luati in calcul si CANTITATILE din fiecare produs pe care furnizorul le trece pe oferta pt ca in functie de aceasta pot aparea diferente mari. Daca aveti ceva criterii in acest sens – va rog sa ni le comunicati in timp util.

Răspuns:

1. Termenul de plată este cel comunicat în documentaţia de atribuire, şi anume 30 de zile.
2. Oferta se depune în plic sigilat şi inscripţionat cu adresa şi numele ofertantului. Modul de prezentare al documentelor este menţionat la pagina 5 în documentaţia de atribuire. Ofertele se pot transmite prin poştă sau depune la Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Str. Dr. Lister nr. 51, sector 5, cod postal 050542 Bucureşti. Nu se acceptă oferte transmise pe email sau fax.
3.Criteriul aplicat pentru prezenta procedură de achiziţie este preţul cel mai scăzut. Criteriile menţionate de dumneavoastră se aplică în cazul procedurii „Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.

Post Your Thoughts