CNIPMMR in context economic european si national

cnipmmrLa nivel european, IMM-urile sunt elementul principal de susținere al economiei, reprezentând peste 99% dintre actorii mediului de afaceri, creând peste 85% dintre locurile de muncă existente. În acest sens, Uniunea Europeană apreciază că IMM-urile și antreprenoriatul reprezintă elementele cheie de susținere a dezvoltării economice, inovației, creării de noi locuri de muncă și creșterea gradului de integrare socială. În materie de politici europene, instituțiile responsabile își propun:

  • Crearea unui cadru pozitiv pentru dezvoltarea afacerilor (conceptul Think Small First);
  • Promovarea antreprenoriatului (documentul cadru Entrepreneurship Action Plan);
  • Îmbunătățirea accesului pe noi piețe și internaționalizarea afacerilor;
  • Facilitarea accesului la finanțare;
  • Susținerea competitivității și inovației la nivelul IMM-urilor;
  • Promovarea rețelelor de susținere a antreprenoriatului (Your Europe Business Portal, Entreprise Europe Network, SME Internationalisation Portal, Access to Finance).

Ultimele rapoarte publicate de către Comisia Europeană caracterizează România ca având o evoluție foarte bună în domeniul programării, inovării și incubării. În ceea ce privește recomandările menționate, România este încurajată să aducă îmbunătățiri componentei de acces la programe de finanțare și credite pentru startup-uri. Legea Business Angel promulgată în anul 2015 este dată ca exemplu de bune practici în crearea unui mediu de afaceri propice pentru dezvoltarea startup-urilor. De asemenea, cu o creștere economică de 3.8% în trimestrul IV al anului 2015, este clasată ca fiind a doua țară la nivelul statelor Uniunii Europene în ceea ce privește evoluția economică. Pe de altă parte, 86% dintre activitățile independente din România se desfășoara în domeniul agriculturii și al pescuitului, 30% dintre angajați desfășoară activități independente, comparativ cu media europeană de 16%, iar 36% dintre antreprenorii din România sunt femei.

Conform Raportului Small Business Act publicat în 2015, România este plasată de către Comisia Europeană drept liderul în rândul celo 28 de state membre în domeniul antreprenoriatului, cu perspective de creștere a numărului de IMM-uri cu minimum 8.5% anual. De asemenea, o serie de statistici plasează România peste media europeană în:

  • intenția de a lansa o activitate antreprenorială (în 3 ani) – 31.7% România, 12.1% media europeană;
  • oportunități pentru deschiderea unei firme – 49.75% România, 47.9% media europeană;
  • gradul în care curricula educațională a fost utilă în dezvoltarea unei atitudini antreprenoriale – 73 România, 50 media europeană;
  • antreprenoriatul este o opțiune în carieră – 73.64% România. 56.9% media europeană.

Post Your Thoughts