Servicii

Serviciile derulate de CNIPMMR în beneficiul membrilor săi sunt următoarele:
 1. Asigurarea de informaţii privind:
  • Surse de finanţare, programe în curs de derulare, alternative de finanţare, etc.;
  • Etape de pregătire în vederea obţinerii de finanţări;
  • Centre şi organizaţii de consultanţă accesibile pe întreg teritoriul ţării;
  • Oportunităţi de afaceri în ţară şi străinătate;
  • Organizarea de târguri şi expoziţii cu caracter naţional şi internaţional;
  • Organizarea de misiuni economice în străinătate;
  • Etape în vederea obtinerii certificatelor internaţionale de calitate şi instituţiile abilitate;
  • Legislaţia în vigoare cu impact asupra sectorului de IMM-uri, cu modificările survenite precum şi legislaţia comunitară relevantă;
  • Modalităţi de accesare a rezultatelor cercetării şi posibilităţi de finanţare a activităţilor inovative.
 2. Asigurarea reprezentării intereselor IMM-urilor prin promovarea de iniţiative şi modificări legislative în colaborare cu ministerele specifice şi prin sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica IMM-urilor;
 3. Acordarea de asistenţă şi consultanţă IMM-urilor în domeniile: economic, managerial, social, tehnic, financiar, juridic, programe de finanţare şi în alte domenii;
 4. Organizarea de misiuni economice, târguri şi expoziţii, seminarii şi workshop-uri, întâlniri cu oameni de afaceri din străinătate.

Proiecte

Departamentul Proiecte a fost înfiinţat în 2002 şi derulează proiecte naţionale şi proiecte internaţionale ca promotor sau ca partener. De asemenea organizează frecvent evenimente precum: seminarii de diseminare, de informare, campanii de conştientizare, workshop-uri, focus grupuri ş.a. având drept scop diseminarea de informaţtii şi cunoştinţe din domeniile de interes actual precum şi rezultatele proiectelor, la care pot avea acces toate IMM-urile. citește mai mult>>

Centrul de Consultanţă pentru IMM-uri

 

Gândește-te! Consultă-ne! Implementează!
– Experiența noastră, succesul tău! –

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a lansat un Centru de consultanţă pentru IMM-uri*, care şi-a propus să fie un consultant accesibil tuturor IMM-urilor, bazat pe folosirea corectă a instrumentelor necesare prestării unui serviciu performant: conduita profesională, competenţa în domeniu, experienţa, calitatea informaţiilor oferite etc. Serviciile de consultanţă oferite vor asista IMM-urile în a-şi îmbunătăţi eficienţa şi performanţele economice.

Seminarii naţionale de specializare pentru IMM-uri

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a lansat în luna septembrie 2011 seria de seminarii naţionale de specializare pentru IMM-uri în domeniile dreptului comercial, relaţiilor de muncă şi relaţiilor industriale, managementului, care vor fi organizate lunar, în parteneriat cu portalul de soluţii şi servicii pentru IMM-uri www.immromania.ro şi cu alţi parteneri.

Târguri / Expoziții naționale și internaționale

Târgurile şi expoziţiile naţionale şi internaţionale reprezintă o sursă importantă de obţinere de informaţii cu privire la concurenţă şi trendurile de pe piaţa în care îşi desfăşoară activitatea, fiind considerate tehnici foarte bune de vânzare şi marketing. Acestea generează premisele pentru creşterea vânzărilor, numărului de comenzi, lansarea de noi produse, crearea unei baze de date cu contacte utile, promovarea societăţii comerciale şi a produselor acesteia.

Misiuni economice

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România organizează diferite misiuni economice în vederea facilitării comunicării şi colaborării dintre IMM-urile din România şi cele din străinătate, dezvoltării de contacte şi parteneriate şi realizării unei mai bune informări a întreprinzătorilor cu privire la noutăţile, oportunităţile, formalităţile de viză necesare şi acţiunile organizate.

Post Your Thoughts