Membri


cnipmmrConsiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR)
este membru al Alianţei Confederaţiilor Patronale din România (ACPR), constituită din 9 confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional. ACPR este membru al BusinessEurope, organizaţie patronală reprezentativă la nivel european pentru angajatori.

În prezent, CNIPMMR are în structura sa 8 federaţii regionale, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, precum şi 98 de membri asociaţi (organizaţii patronale teritoriale şi sectoriale – de ramură, ale tinerilor întreprinzători şi femeilor de afaceri).

Beneficii și avantaje

Prin aderarea la CNIPMMR, membrii:

 • beneficiază de sprijin, asistenţă şi îndrumare în activitatea desfăşurată;
 • primesc informaţiile de care dispune CNIPMMR legate de problemele comerciale, financiare, bancare, fiscale, vamale, juridice, de marketing, manageriale, tehnice, tehnologice şi din alte domenii de activitate;
 • sunt apăraţi împotriva concurenţei neloiale şi împotriva abuzurilor administrative şi sindicale;
 • au acces la publicaţiile editate de CNIPMMR, contra cost sau gratuit, având în acelaşi timp posibilitatea de a publica în cuprinsul acestora informaţii despre activitatea lor, precum şi materiale publicitare;
 • pot participa la expoziţii, târguri şi la orice alte evenimente organizate de către CNIPMMR în ţară şi în străinătate;
 • au acces, în mod gratuit sau contra cost cu tarife preferenţiale, la programele, serviciile şi activităţile realizate de către CNIPMMR;
 • primesc asistenţă juridică, economică, tehnică, financiară, comercială şi în alte domenii de activitate;
 • le sunt reprezentate drepturile şi interesele legitime, în cadrul dialogului social la nivel naţional şi local, în negocierile colective şi în relaţiile cu instituţiile politico-administrative, cu organizaţiile sindicale, cu societatea civilă şi organizaţiile internaţionale;
 • pot utiliza logo-urile CNIPMMR, cu specificarea categoriei de membru, pe baza cărora pot beneficia de drepturile conferite prin Statut.

Care sunt obligaţiile membrilor CNIPMMR?

 • Să acţioneze pentru realizarea obiectului de activitate al consiliului, în vederea îndeplinirii scopurilor din statut;
 • Să respecte statutul şi hotărârile organismelor de conducere, să plătească taxa de înscriere şi cotizaţia anuală;
 • Să participe la acţiunile organizate de CNIPMMR;
 • Să respecte normele de etică profesională şi ţinuta morală în relaţiile cu ceilalţi membri ai CNIPMMR şi cu partenerii de contracte;
 • Să militeze pentru creşterea prestigiului CNIPMMR şi al membrilor acestuia, în ţară şi în străinatate.

Post Your Thoughts