Governing Board la Bilbao

În zilele de 23 și 24 Ianuarie 2019, s-a derulat la Bilbao cea de-a 49-a ședință a Governing Board al Agenției Europene de Securitate și Protecția Muncii – OSHA. Reuniunea a fost precedată de întâlniri de lucru a celor 3 părți care alcătuiesc Consiliul Guvernator – guvern, patronate și sindicate. În cadrul reunirii Consiliului Guvernator și a întălnirilor părților au fost aborate 15 subiecte, între care menționăm:

  1. Raportul directorului OSHA privind activitatea agenției pe anul 2018;
  2. Prezentarea și discutarea planului de activitate și bugetului OSHA pentru anul 2020.
  3. Prezentarea și discutarea documentelor programatice privind activitățile OSHA în perioada 2020 – 2029.
  4. Prezentarea și aprobarea proiectului de cercetare privind expunerea muncitorilor la substanțe cancerigene care se va derula în perioada 2019 – 2021.
  5. Prezentarea și aprobarea campaniei privind “Sănătatea” locurilor de muncă, prevăzută pentru 2023 – 2025.
  6. Prezentarea și aprobarea cadrului de evaluare și monitorizare a campaniei OSHA de informare și conștientizare privind securitatea și protecția muncii în UE planificate în perioada 2020 – 2022.
  7. Programul de aniversare în 2019 a 25 ani de la înființarea OSHA.

Subiectele abordate au generat atât la ședințele celor 3 parți, cât și în reuniunea Consiliului Guvernator discuții aprinse, cu formularea de puncte de vedere diferite sau chiar opuse.

În final s-au adoptat toate documentele puse în discuție, dar cu operarea a numeroase modificări și constituirea mai multor grupuri de lucru în vederea definitivării lor.

Din partea României au participat Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu, reprezentantul patronatelor din România, care a avut 3 intervenții în reuniunile părții patronale și doamna A. M. Pricop din partea guvernului.

Viitoarea reuniune a Consiliului Guvernator va avea loc în iunie 2019 la Bilbao.

 

Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu

Post Your Thoughts