IMM-URILE SOLICITĂ ÎMBUNĂTĂŢIREA CODULUI FISCAL PENTRU SIMPLIFICAREA BIROCRAŢIEI ŞI REDUCEREA FISCALITĂŢII

A.    MODIFICĂRI LA CODUL FISCAL

 I.       TVA

Sistemul de TVA din România a devenit foarte încâlcit, birocratic, plin de declaraţii complexe cu multe excepţii şi interpretări, ceea ce îl face cu atât mai supus evaziunii fiscale.

Pentru eliminarea birocraţiei şi reducerea evaziunii fiscale, propunem:

1.      Înregistrarea ca plătitor de TVA să se facă implicit şi ca TVA intracomunitar (de ce să mai fie obligatorie o înregistrare ulterioară?) – aceasta nu se aplică în alte ţări membre UE şi generează birocraţie suplimentară.

2.      Sistem electronic naţional unic de gestionare a TVA-ului şi cumularea declaraţiilor 300, 390, 394 într-un singur fişier (astfel s-ar elimina dubla gestionare prin declaraţiile 300, 390 şi 394), care oricum nu este implicit “incrucişată” la nivel naţional. Un singur fişier ce ar conţine cele 3 informaţii ar fi suficient, incluzând şi Jurnalele de TVA de Vânzări şi Jurnalele de TVA de Cumpărări – eliminând evaziunea fiscală în domeniul TVA.

3.      TVA la încasare să fie opţional – s-a complicat atât de mult aplicarea acestuia, încât firmele care sunt cu TVA la încasare au ajuns să fie excluse din circuitul economic de către firmele mari care nu aplică acest sistem. A devenit un adevărat criteriu de excludere economică pentru IMM-uri!

  • 4.      Lărgirea bazei de aplicare a măsurilor simplificate pentru TVA – s-ar reduce foarte mult birocraţia, recuperarea sumelor din TVA şi evaziunea fiscală cu TVA.
  • 5.      Exemple de aplicare a măsurii simplificate la:

–          Servicii pe bază de abonamente între operatorii înregistraţi ca plătitori de TVA;

–          Contractele de servicii pe termen de peste 12 luni;

–          Pentru livrările de produse industriale, nu de bunuri de larg consum.

Efectul constă în creşterea solvabilităţii, reducând blocajul financiar din recuperarea TVA şi reducerea evaziunii fiscale din TVA la intermediari.

II.   IMPOZITE PE VENITURI

1.      Reducerea impozitului microîntreprinderilor la 1.5%.

2.      Reactualizarea duratelor de amortizare fiscală (a catalogului de mijloace fixe) care nu s-a modificat de la publicare şi adaptarea acestuia la realităţile curente.

3.      Încurajarea dezvoltării mediului de afaceri şi a sănătăţii, culturii, ştiinţei şi sportului – în special pentru IMM-uri – pentru realizarea de sponsorizări prin majorarea plafonului de raportare la cifra de afaceri de la 3/1000 la 7/1000, criteriul actual de 20% din impozitul pe profit rămânând valabil.

4.      Diferenţele de curs din actualizarea soldurilor valutare să nu fie venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile, întrucât ele se fac potrivit prevederilor Directivei a IV asimilată de România prin Ordinul 3055/2009 doar pentru imaginea cât mai corectă în situaţiile financiare.

5.      Introducerea unui sistem simplificat de taxare pentru IMM-urile cu cifra de afaceri anuală de până la 200.000 € (real, nu la cursul de 3.67 lei/ 1 Euro), opţional, prin aplicarea unei taxe fixe anuale de 10.000 € şi fără impozit pe dividende.

III. PREVEDERI PENTRU STIMULAREA OCUPĂRII

Pentru stimularea angajării personalului în cadrul IMM-urilor, stimularea creşterilor salariale şi reducerea plăţilor salariale în alte forme decât cele directe conform CIM (contractului individual de muncă) propunem următoarele măsuri:

1.      Pentru creşterea numărului de salariaţi

În cazul menţinerii contribuţiilor angajatorului, IMM-urile să beneficieze de reducerea contribuţiilor sociale datorate de angajator în funcţie de cifra de afaceri realizată şi numărul de angajaţi, astfel:

Cifra de afaceri (euro) /

% reducere taxe salariale angajator în funcţie de numărul de angajaţi

20%

25%

30%

35%

Pana la 65.000

3

5

9

11

65.001  – 100.000

5

9

11

15

100.001 – 200.000

9

11

15

20

200.001 – 400.000

11

15

20

30

400.001 – 600.000

15

20

30

40 până la 49

OBS: S-a mers pe această pondere mai redusă a valorilor Cifrei de afaceri şi Numărului de anagajaţi  deoarece peste 90% dintre IMM-uri se încadrează în aceste plafoane

2.      Pentru creşterea numărului de salariaţi

În cazul menţinerii contribuţiilor angajatorului, IMM care oferă angajatului un salariu peste salariul mediu brut pe economie naţională (2.223 lei în prezent) să beneficieze de o reducere cu 25% a taxelor salariale datorate de angajator aferente respectivei persoane.

3. Firmele care angajează absolvenţi de învăţământ superior (ciclul II sistem Bologna) să beneficieze de o reducere de 15% din contribuţiile datorate de angajator pe o perioada de cel puţin 3 ani (în cazul menţinerii contribuţiilor angajatorului).

Condiţia este ca absolventul să fie la prima angajare, să aibă maxim 25 ani şi să fie angajat în sfera de activitate a specializării facultăţii absolvite, adică economist contabil dacă a absolvit specializarea în contabilitate, funcţionar bancar dacă a absolvit specializarea finanţe-băanci, etc. Aceste măsuri nu se exclud, aplicarea lor fiind cumulativă.  

B.     ALTE PREVEDERI

1.      Semnarea publică de către fiecare demnitar din executivul României a unei declaraţii de responsabilitate cu privire la legalitatea, corectitudinea şi eficienţa gestionării banului public fără perioada de prescripţie şi  fără posibilitate de protejare cu imunitate parlamentară. (Răspunderea nelimitată prin lege pentru aceştia şi urmaşii lui pentru orice prejudiciu adus statului român.)

2.      În Codul Fiscal să existe un capitol distinct cu toate prevederile fiscale care se aplică pentru proiectele de finanţare UE în România. Toate modificările de implementare a proiectelor aflate în derulare şi care au impact fiscal să apară în acest capitol distinct din Codul Fiscal.

Post Your Thoughts