OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-COV-2

Măsuri principale privind indemnizaţia plătită salariaţilor:

1. Pe perioada stării de urgență, în cazul suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii,  sunt de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătite din fondul de salarii, se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut, prevăzut de bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

2. Beneficiază angajatorii care se află în una din următoarele condiții:

a)        întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate şi deţin certificatul pentru situatii de urgenta emis de MEEMA;

b)       reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID 19 şi nu au capacitatea financiară de a asigura plata tuturor salariilor angajaţiilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata  indemnizaţiei pentru cel mult 75% din salariaţii lor. Plata se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care reiese că înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor  din perioada ianuarie-februarie 2020 şi nu are capacitatea financiară de plăti toţi angajaţii;

3. Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, CASS şi CAS se face de angajator din indemnizaţiile încasate.

4. Pentru indemnizaţia plătită angajatorul nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă (CAM).

Post Your Thoughts