Reuniunea grupui patronal de experti

top imm 2013

În Luxemburg, pe 15 martie, a avut loc prima reuniune din anul 2016 a grupului de experţi patronali pe probleme de securitate şi protecţie a muncii. În cadrul reuniunii au fost analizate şi formulate luări de poziţii ale părţii patronale asupra mai multor aspecte majore care formează în prezent obiectul preocupării organisemlor Uniunii Europene care acţionează în acest domeniu. Printre acestea menţionăm:

  • Evaluarea rezultatelor implementării directivelor Uniunii Europene în domeniul securităţii şi protecţiei muncii;
  • Elaborarea standardului 45001 privind sistemele de sănătatea muncii şi de management al securităţii muncii;
  • Propunerea de ghid OSHA privind clasificarea produselor laser;
  • Acţiunile preşedinţiei olandeze a Uniunii Europene în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.

Din partea confederaţiilor patronale din România, a participat Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu.

Post Your Thoughts