Propunerile CNIPMMR de imbunatatire a Bugetului de Stat pentru 2016

PROPUNERILE CNIPMMR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A PROIECTULUI BUGETULUI DE STAT PENTRU 2016

 RAPORTAT LA CADRUL LEGAL ŞI PRIORITĂŢILE NAŢIONALE

 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional solicită luarea în considerare şi valorificarea următoarelor propuneri de îmbunătăţire a proiectului bugetului de stat pentru anul 2016:

 1. Necesitatea respectării dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, modificat şi completat prin Legea nr. 62/2014, potrivit cu care:
 • (1): Anual, prin legea bugetului de stat se alocă fonduri în valoare de 0,4% din PIB, fonduri europene şi fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor de dezvoltare şi a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, prevăzute în Strategia guvernamentală pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii”;
 • „Fondurile de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii stabilite în conformitate cu alin. (1) se alocă cu prioritate programelor prevăzute la art. 251„.
 • „Programelor prevăzute la art. 251 f) (programul naţional multianual de microindustrializare n.n.) şi k) (programul de stimulare a cercetării-dezvoltării şi inovării în rândul întreprinderilor mici şi mijlocii n.n.) li se va aloca în mod obligatoriu un procent de cel puţin 20% din fondurile disponibile, stabilite în conformitate cu alin. (1)” .

Pentru asigurarea respectării dispoziţiilor legale, este necesară creşterea bugetului programelor destinate IMM-urilor şi alocarea a 0,4% din PIB, în loc de 0,03%, pentru susţinerea IMM.   

 

 1. Prevederea de alocaţii bugetare suficiente pentru asigurarea cofinanţării necesare accesării fondurilor europene de către autorităţile/instituţiile publice.

      Experienţa la nivel U.E. arată că sumele alocate prin buget pentru cofinanţarea proiectelor europene trebuie să fie de 30-35% din valoarea proiectelor previzionate a fi derulate în fiecare an.

      Propunerea are în vedere şi dispoziţiile art. 25 alin. (3), lit. d1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, modificat şi completat prin Legea nr. 62/2014 care prevăd obligativitatea proiectării şi implementării, din fonduri externe nerambursabile, a unor programe destinate întreprinderilor mici şi mijlocii de tipul:

 • fond de microfinanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii axat pe dezvoltarea spiritului antreprenorial, inovare de vârf şi introducerea noilor tehnologii;
 • programe de cercetare, dezvoltare şi consultanţă privind managementul, marketingul, networkingul, investiţiile în întreprinderi mici şi mijlocii, în vederea furnizării de soluţii pragmatice pentru creşterea funcţionalităţii şi performanţelor firmelor pe piaţa internă şi internaţională;
 • fond pentru cofinanţarea realizării de produse ecologice;
 • fond pentru minigranturi pentru microîntreprinderi;
 • program pentru organizarea, în fiecare regiune a ţării, a unor clustere inovative, focalizate pe produse pentru export, finanţate din fonduri europene, care să valorifice potenţialul şi condiţiile specifice fiecărei zone;
 • fond «capital de risc», în vederea finanţării înfiinţării de start-up-uri inovative.

 

 1. Recapitalizarea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM şi a Fondului Român de Contragarantare, inclusiv modificarea condiţiilor lor de funcţionare, pentru asigurarea de garanţii de 100% pentru creditele necesare societăţilor, ONG-urilor, patronatelor şi sindicatelor, aferente asigurării cofinanţării necesare accesării fondurilor europene şi derulării de proiecte.

 

 1. Creşterea finanţărilor aferente investiţiilor publice.

Creşterea alocaţiilor bugetare pentru:

 • finanţarea programelor de dezvoltare şi a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
 • asigurarea cofinanţării necesare accesării fondurilor europene de către autorităţile/instituţiile publice;
 • garanţii de 100% pentru creditele necesare societăţilor, ONG-urilor, patronatelor şi sindicatelor aferente asigurării cofinanţării necesare accesării fondurilor europene şi derulării de proiect;
 • investiţii publice

generează venituri bugetare suplimentare (din impozite, TVA, contribuţii de asigurări sociale obligatorii) şi contribuie la relansarea economiei naţionale şi a sectorului IMM-urilor.

 

         CNIPMMR solicită valorificarea propunerilor sale şi susţine necesitatea organizării unei întâlniri între ministrul finanţelor publice şi reprezentanţii confederaţiilor patronale reprezentative, pentru dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pentru 2016 şi găsirea celor mai bune soluţii pentru distribuirea veniturilor bugetare.

 

Biroul de presă al CNIPMMR

Post Your Thoughts