CNIPMMR sustine initiativa M.F.P. de acordare a unor facilitati si solicita completarea acestora

cnipmmr

Sursa: internet

CNIPMMR susţine scopul declarat al Proiectului de Ordonanţă de Urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice, de sprijinire a contribuabililor aflaţi în dificultate şi care nu au fost în măsură să acceseze o eşalonare la plata obligaţiilor fiscale restante. 

Plăţile întârziate în contractele de achiziţie publică şi în contractele între profesionişti, determină adesea întârzieri subsecvente, în plata furnizorilor şi salariaţilor, inclusiv a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul de stat şi la bugetele asigurărilor sociale. Pentru IMM-urile afectate de plăţile întârziate este justificată instituirea unei măsuri conjuncturale de acordare a unei facilităţi fiscale, constând în anularea penalităţilor de întârziere.

CNIPMMR solicită completarea proiectului de Ordonanţă de Urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale cu un articol referitor la întârzierile datorate de autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, cu care au fost încheiate contractele de finanţare, situaţie omisă de iniţiator şi care necesită de asemenea, măsuri urgente de rezolvare, pentru asigurarea condiţiilor necesare absorbţiei a miliarde de euro.

Plăţile întârziate în contractele de finanţare încheiate cu autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene generează întârzieri în plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul de stat şi la bugetele asigurărilor sociale, cu majorările şi penalităţi de întârziere pentru beneficiarii de finanţări, cu consecinţa blocării conturilor acestora şi cu perturbarea gravă a activităţii lor, în condiţiile în care:

  • se calculează majorări şi penalităţi de întârziere pentru beneficiarii de finanţări fără să existe vina lor, pentru nerespectarea termenelor de decontare de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene;
  • nu se asigură absorbţia fondurilor structurale, cu consecinţa pierderii lor;
  • se descurajează depunerea de noi proiecte;
  • nu se valorifică de către bugetul de stat constituirea şi încasarea veniturilor care ar rezulta din absorbţia fondurilor structurale.

Post Your Thoughts