CNIPMMR nu sustine modificarile aduse Codului Muncii prin initiativa cetateneasca

În cadrul conferinţei de presă organizată în data de 15 octombrie 2015 de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România au participat Prof.univ.dr. Ovidiu Nicolescu, preşedinte CNIPMMR, dl. Liviu Rogojinaru, Vicepreşedinte, Dl. Victor Laurenţiu Marin, Preşedinte PRIV şi Dna. Elena Coandă, Preşedinte PFAIMM.

Modificarea Codului Muncii va genera concedieri şi blocarea angajărilor pe piaţa muncii

Membrii CNIPMMR nu susţin modificările Codului muncii incluse în iniţiativa cetăţenescă, aprobată tacit de Senat, deoarece acestea sporesc birocraţia pe piaţa muncii, aduc creşteri importante a cheltuielilor angajatorilor, sunt nesustenabile, dezechilibrează major relaţiile de muncă, instituie privilegii şi drepturi nejustificate pentru sindicate/reprezentanţii salariaţilor, instituie obligativitatea negocierii colective la toate nivelurile, ducând la blocarea angajărilor şi creşterea numărului de concedieri.

        Modificările Codului Muncii:

 1. Sporesc birocraţia, în condiţiile existenţei unei birocraţii ridicate pentru relaţiile de muncă prin proceduri birocratice şi de lungă durată pentru modificarea C.I.M. prin act adiţional, limitarea drastică a aplicabilităţii şi eliminarea simplificării încetării C.I.M. în cadrul perioadei de probă prin notificare, birocratizarea execesivă a încetării C.I.M. prin acordul părţilor, a procedurii concedierii, a angajării pe perioadă determinată şi a angajării răspunderii patrimoniale a salariaţilor.
 2. Creşterea importantă a cheltuielilor angajatorilor: creşterea salariului minim, îndemnizaţiei de neconcurenţa, indemnizaţiei pentru încetarea CIM prin acordul părţilor, creşterea de la 75% la 100% a sporului pentru muncă suplimentară, pentru compensarea prin ore libere plătite a muncii suplimentare şi pentru repausul săptămânal în alte zile decât sâmbăta şi duminica, spor la salariu pentru perioadele în care salariatul în timpul său liber se află la dispoziţia angajatorului, remunerarea de către angajator a 20 de ore/lună pentru activitate sindicală, ceea ce va avea ca efect o creştere cu 12,5% a cheltuielilor cu salariile acestor categorii.
 3. Creşterea salariului minim net la minim 50% din salariul de bază net la nivel naţional, fără alte criterii de la 1.050 lei la 1.335 lei în anul 2016, cu creşterea cheltuielilor angajatorilor cu 346 lei (26,78%) mai mult decât în prezent. 
 4. Limitarea importantă a drepturilor/competenţelor angajatorului. 

CNIPMMR consideră necesar ca propunerile de modificare a dispoziţiilor Codului muncii să fie discutate cu confederaţiile patronale şi să fie analizate prin raportare la:

 • acqui-sul comunitar – directivele europene;
 • Convenţiile, Recomandările şi Rapoartele Organizaţiei Internaţionale a Muncii – ILO;
 • drept comparat – reglementările în vigoare din celelate state membre ale U.E.;
 • practica judiciară;
 • celelate dispoziţii legale în vigoare (Legea nr. 62/2011 a dialogului social, Codul de procedură civilă, etc.)
 • necesitatea îmbunatăţirii eficacităţii muncii şi a competitivitatii, pentru ca angajatorii să fie capabili sa reactioneze efectiv la conditiile pietei naţionale şi interne a U.E./internaţionale, in permanenta schimbare;
 • necesitatea asigurării creşterii ocupării forţei de muncă şi reducerea şomajului.

        CNIPMMR solicită, de asemenea, realizare a unui studiu de impact şi a testului IMM.

 

Post Your Thoughts